Cirkulär ekonomi
Hållbarhet

Cirkulär ekonomi

Överkonsumtion av resurser, varierande tillgång på råvaror och begränsad slutanvändning av råvaror som används i produkterna påverkar vår verksamhetsmiljö nu och i framtiden. Med lösningar för cirkulär ekonomi kan vi dämpa klimatförändringen, men också påverka den biologiska mångfalden. Genom att behålla råvarorna i kretsloppet längre kan vi påverka en hållbar användning av naturresurserna.

Kretslopp av råvaror

 • Vårt mål är att återvinna 80 procent av avfallet antingen som material eller som råmaterial för nya produkter före utgången av 2025. År 2021 styrde vi 73 procent av vårt avfall i Finland till återvinning.
 • Vi deltar också i livsmedelsbranschens materialeffektivitetsavtal för att minska miljökonsekvenserna vid tillredningen, distributionen och konsumtionen av livsmedel.
 • Bioavfall från våra butiker återvinns vid tillverkningen av Eko E85-bränsle som säljs på ABC-stationerna.
 • Vi kartlägger ständigt nya partnerskapsmodeller för lösningar inom cirkulär ekonomi. Till exempel har våra begagnade hinkar för snittblommor använts som råmaterial för Sinituotes städredskap. I projektet återvanns plasten redan för tredje gången, eftersom råmaterialet till hinkarna hade varit återvunnen plast.
 • Returlogistikens betydelse har också ökat ur materialeffektivitetssynpunkt under de senaste åren. Återanvändning av förpackningar har också ökat avsevärt i vår logistik, och förutom traditionella träpallar och rullburar använder vi allt mer bland annat frukt- och grönsakslådor av plast samt butikernas blomsterhinkar och godislådor.
 • Våra kunders återvinning underlättas av ett omfattande återvinningsnätverk på våra verksamhetsställen.

Matsvinn

 • Målet är att halvera matsvinnet före utgången av 2030. Detta mål är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.
 • En av våra synliga metoder för att hantera svinn är rödlappade produkter i butikerna. År 2021 såldes totalt cirka 87 miljoner rödlappade produkter i våra matbutiker.
 • Många av våra handelslag använder sig av lådor och påsar med svinnfrukt och -grönsaker som är välsmakande att äta, men inte uppfyller de stränga kvalitetskraven. Dessa förpackas i lådor och påsar och säljs förmånligt till kunderna.
 • Mat doneras också till välgörenhet och S-gruppen har cirka 400 samarbetspartner som erbjuder mathjälp.
 • Under 2020 förhindrades också matsvinn i livsmedelskedjan genom effektivt samarbete. Under vårens coronarestriktioner infördes produkter som normalt skulle till restaurangerna snabbt i utbudet i S-gruppens matbutiker, vilket bland annat minskade eventuellt svinn inom köttindustrin.
 • Vi samarbetar med ResQ Club som är en tjänst som räddar mat. Med hjälp av tjänsten lyckades vi rädda nästan 100 000 matportioner från våra restauranger och ABC år 2021.

Förpackningar

 • Vi deltar i The New Plastics Economy Global Commitment, vars syfte är att minska användningen av onödig plast, utveckla återanvändbara förpackningar och effektivisera återvinningen.
 • Vi deltar i det nationella plastkasseavtalet, vars syfte är att minska förbrukningen av plastkassar och -påsar, så att varje finländare använder högst 40 plastkassar per år i slutet av 2025.
 • Målet är att minska mängden jungfrulig plast med 20 procent i förpackningar och plastpåsar som ingår i dagligvaruhandelns egna varumärken före utgången av 2025 jämfört med 2018. S-gruppens egna varumärken är till exempel Rainbow och Kotimaista.
 • År 2021 minskade vi plasten i förpackningarna i drygt 60 produkter som marknadsförs under egna varumärken. Under senare år har vi ökat användningen av återvunnet råmaterial. Vid sidan av traditionella shoppingkassar används återvunnet råmaterial i synnerhet i förpackningar med rengöringsmedel under egna varumärken. Till exempel används numera återvunnen plast i alla Rainbow-tvättmedelsförpackningar. Återvunnen plast används i stället för vanlig jungfrulig plast i förpackningarna till cirka 70 av våra egna märkesprodukter.
 • Alla förpackningar till S-gruppens egna märkesprodukter kan sorteras för förpackningsåtervinning.
 • Lättlästa sorteringsanvisningar finns på nästan alla förpackningar för våra egna märkesprodukter, för att göra det lättare för kunden att sortera förpackningen för återvinning.
 • Vår plastpolicy (på finska) inkluderar konkreta mål och handlingar för att främja en hållbar användning av plast.

Läs mer om vårt omfattande arbete inom cirkulär ekonomi i vår års- och ansvarsrapport (på engelska).

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.