Skolelever och studerande till yrke - S-gruppen
Skolelever och studerande till yrke
Arbetsplatser

Skolelever och studerande till yrke

Skolelever och studerande till yrke

Många finländare har funnit sin första arbetsplats hos oss. Vi sysselsätter fler unga än någon annan i Finland, och över en fjärdedel av alla våra anställda är under 25 år gamla.

Den första arbetsplatsen är en stor sak. Därför får varje anställd en ingående orientering, och vi garanterar en trygg arbetsmiljö och de rätta redskapen.

Vi erbjuder bland annat sommarjobb, praktikantplatser och deltidsanställningar i trevligt sällskap att sköta parallellt med studierna.

Yrkespraktik

S-gruppen stöder dig i att utveckla din yrkesskicklighet. Hos oss växer professionella inom många branscher - vare sig du är intresserad av ett jobb vid S-market, Amarillo, Sokos Hotel, eller som expert på skönhetsprodukter vid Emotion. En praktikant är med i arbetskollektivet och under praktiken får du utföra arbetsuppgifter enligt målen i din examen.

Yrkesstuderandes praktik kan genomföras med utbildnings- eller läroavtal. För ett utbildningsavtal betalas inte lön. Utbildningsavtalet bidrar till dina studier och förbereder dig för examen. Ett läroavtal innebär att ett tidsbundet arbetsavtal ingås med dig för studietiden. Du får en arbetsplatshandledare eller annan introducerare, som stöder ditt lärande i arbete.

Hoppas att du inspirerades att ansöka om en praktikplats vid S-gruppen! Du kan fråga om en praktikplats genom att direkt kontakta en butik, en restaurang eller ett hotell. Våra verksamhetsställen hittar du i sökning av verksamhetsställen. Beakta att beviljandet av praktikplatser beror på bland annat om verksamhetsstället kan ge en praktikant tillräcklig handledning

Praktisk orientering i arbetslivet PRAO

Hur är det att jobba i en butik? Hur bäddas sängarna på hotell, de är ju så bekväma? Vilka produkter finns i en ABC-restaurang? Vi erbjuder tusentals personer PRAO och dagsverke varje år.

PRAO är en utmärkt möjlighet att prova på arbetslivet och arbetet i en butik, restaurang eller trafikbutik. PRAO ger dig möjlighet att bekanta dig med arbetslivet i två veckor och uppleva hur det är att arbeta och ingå i en arbetsgemenskap. Du får en inblick i olika yrken, arbetserfarenhet och sådant du behöver veta för att själv välja yrke.

Fundera på vilket slags arbete eller vilken bransch du vill prova på och vad du vill lära dig under perioden. Fundera även på vad som kunde vara till nytta med tanke på ditt framtida yrkesval.

Du är intresserad av PRAO hos oss, kontakta chefen vid ett intressant verksamhetsställe genom att besöka en butik, en restaurang eller ett hotell. Våra verksamhetsställen hittar du i sökning av verksamhetsställen.

5 tips för en lyckad praoperiod

1. Vilken bransch eller vilket slags arbete är du intresserad av? Vad vill du lära dig? Välj PRAO-plats utifrån det du är intresserad av. Du kan fråga tips av dina föräldrar eller andra närstående.

2. Har du funderat på vilka dina styrkor är? Vad vill du bli bättre på? Ställ upp ett litet utvecklingsmål för dig själv inför din PRAO-period. Be den som ger dig introduktion hjälpa dig formulera målet.

3. Fråga modigt, om det är något som du inte förstår. Dina kolleger vet att det är mycket som är nytt för dig.

4. Det är viktigt med en bra attityd! Kunderna och arbetskompisarna värdesätter ett leende och glatt humör.

5. Glöm alla osynliga gränser! PRAO kan vara en utmärkt inkörsport till sommarjobb. Kom ihåg att ta vara på intyget från din PRAO-period.

Dagsverket

Även i år deltar vi i kampanjen Dagsverke och på flera orter erbjuder vi möjlighet att prova på olika slags jobb. Våra verksamhetsställen är till exempel Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-trafikbutiker och Sokos.

Kontakta modigt chefen vid ett verksamhetsställe som du är intresserad av genom att besöka butiken, restaurangen eller hotellet, gärna minst två veckor före Dagsverket. Hur många som tas till dagsverke vid olika verksamhetsställen varierar enligt möjligheterna att ge handledning för olika arbetsuppgifter.

Våra verksamhetsställen hittar du via sökning av verksamhetsställen.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.