Skolelever och studerande till yrke - S-gruppen
Skolelever och studerande till yrke
Arbetsplatser

Skolelever och studerande till yrke

Skolelever och studerande till yrke

Många finländare har funnit sin första arbetsplats hos oss. Vi sysselsätter fler unga än någon annan i Finland, och över en fjärdedel av alla våra anställda är under 25 år gamla.

Den första arbetsplatsen är en stor sak. Därför får varje anställd en ingående orientering, och vi garanterar en trygg arbetsmiljö och de rätta redskapen.

Vi erbjuder bland annat sommarjobb, praktikantplatser och deltidsanställningar i trevligt sällskap att sköta parallellt med studierna.

Yrkespraktik

Det man lär sig i teorin blir praktisk yrkesskicklighet under arbetspraktiken. Vi fostrar proffs i många olika branscher för jobb vid exempelvis Frans & damerna, Sokos Hotell, S-market – eller som expert på skönhetsprodukter vid Emotion. Arbetspraktikanten ingår i arbetsgemenskapen, och utför under sin praktik olika uppgifter som anknyter till den egna branschen.

Vi kan erbjuda praktik för yrkesstuderande på utbildnings- eller läroavtal. Utbildningsavtalet är oavlönat, främjar dina studier och förbereder dig inför examen. Läroavtalet innebär ett tidsbundet arbetsavtal som ingås för studietiden. Studerande får en arbetsplatshandledare eller en särskilt utsedd person som stöder inlärning i arbetet i takt med målen för studierna.

Kontakta gärna chefen för enheten du är intresserad av, om du vill praktisera hos oss. Observera att bl.a. möjligheterna till individuell handledning av unga personer påverkar möjligheterna att få en praktikantplats.

Praktisk orientering i arbetslivet PRAO

Hurdant är det att jobba i butik? Hur kan hotellets säng alltid vara så skönt bäddad? Hurdan mat smakar familjens småttingar på ABC under en paus i bilresan? Vi erbjuder varje år tusentals möjligheter att göra prao och dagsverken.

Prao är en utmärkt möjlighet att uppleva arbetslivet och stifta bekantskap med arbetet inom handeln, restaurangbranschen eller trafikbutiken. På prao kan du i en eller ett par veckors tid komma i kontakt med arbetslivet och uppleva hur det är att jobba och fungera i en arbetsgemenskap. Du bekantar dig med olika yrken, får arbetserfarenhet och mer information som stöd för ditt kommande yrkesval.

Det är lönt att tänka på ett hurdant arbete eller vilken bransch du vill bekanta dig med och vad du skulle vilja lära dig. Tänk också på vad du kunde ha nytta av med tanke på din kommande yrkesinriktning.

Om du är intresserad av prao hos oss, är det bara att kontakta chefen för verksamhetsstället som intresserar dig. Du hittar våra verksamhetsställen i verksamhetsställesökningen.

5 tips för en lyckad praoperiod

1. Gå till ett praoställe som verkligen intresserar dig. Låt inte föräldrarnas eller kompisarnas åsikter väga alltför tungt.

2. I arbetslivet är det viktigt att vara punktlig. Ställ upp i god tid.

3. Fråga på praostället hur du förväntas klä dig. Rätt klädsel är inte enbart en frågas om utseende, den kan ha praktisk betydelse t.ex. då du fyller på i hyllorna.

4. Lyssna uppmärksamt på anvisningarna, och tveka inte att fråga, om det är något som du inte förstår. Dina arbetskamrater förstår nog, att mångt och mycket är nytt för dig.

5. Ta initiativ, och utför uppgifterna du får raskt. Prao kan också vara en behändig väg till sommarjobb.

Dagsverket

Även i år deltar vi i kampanjen Dagsverket och erbjuder på flera orter möjligheter att uppleva vad olika arbetsuppgifter handlar om. Våra verksamhetsställen heter exempelvis Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC-trafikbutik och Sokos.

Kontakta verksamhetsställets chef direkt, och gärna i god tid, helst minst två veckor före själva Dagsverkesdagen. Antalet unga man kan anställa som dagsverkare varierar beroende på hur många man kan leda i den aktuella arbetssituationen.

Du hittar våra verksamhetsställen i verksamhetsställesökningen.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.