Vi ägs av våra kunder
S-gruppen

Vi ägs av våra kunder

Om S-gruppen

Vi är en finländsk företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder och som har över 1 900 verksamhetsställen i Finland.

Vi erbjuder tjänster inom markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. Dessutom idkar vissa handelslag bil- och lantbrukshandel. Vi erbjuder alla ägarkunder heltäckande banktjänster via S-Banken.

Läs mer

T1A8530 1920x1080px

Kooperation och ägarkundsrelationen

För ägarkunden är kooperativ affärsverksamhet en särdeles god affär. Den styrs samtidigt av ekonomisk lönsamhet och samhällsansvar.

Läs mer

Värderingar, strategi och vision

Vår verksamhet har som syfte att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt våra ägarkunder.

Läs mer

T1A0746 1920x1080px

Affärsverksamheten

S-gruppen är verksam inom affärsområdena markethandel, varuhus- och specialaffärsverksamhet, trafikbutiksverksamhet och bränslehandel, resebransch- och bespisningsverksamhet samt järnhandel. S-Banken erbjuder mångsidiga banktjänster i hela Finland.

Läs mer

En del av Finland

Vi skapar välfärd i hela Finland Vi sysselsätter ungefär 40 000 personer i Finland och satsar i synnerhet på att sysselsätta unga. Vi bidrar till det ekonomiska välståndet över hela landet genom att investera, och därigenom indirekt att sysselsätta.

Vi idkar målinriktat arbete med intressentgrupper.

Läs mer

V h v kisten TOK 2

Historia

Kooperationen uppstod ur människornas behov. I 1800-talets Europa eftersträvade många privata handelsmän maximal vinst; de försökte binda människorna till affären genom att försätta dem i skuldfälla och brydde sig varken om hygien eller kvalitet. Handelslagen uppstod som motvikt till dessa fenomen.

Läs mer

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.