Faktureringsinformation - Företagskunder

S-gruppen har som mål at övergå till att mottaga endast webbfakturor.

Faktureringsinformation

Elektronisk fakturering innebär kostnadsbesparingar för både avsändare och mottagare, eftersom övergången till webbfakturor både effektiviserar och underlättar hanteringsprocessen.

De i S-gruppen ingående företagens webbfaktureringsadresser finns i länkförteckningen nederst på sidan.

Vi ber er beakta lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019). Med stöd av denna övergår SOK till enbart elektronisk fakturering den 17 juni 2020 och nätfakturorna ska ha ett informationsinnehåll i enlighet med standarden EN16931.

Mera information om lagstiftningens krav på fakturans innehåll får ni av er egen nätfakturaoperatör. Alternativt kan fakturor sändas via Coupa Supplier Portalen. S-gruppens anvisningar för nätfakturering finns på Yritysasiakkaiden laskutustiedot.

Tabellen nedan beskrivs hur viktiga referensnummer läggs till i fälten på nätfakturan.

AvtalsnummerHEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBERAgreementIdentifier
Beställningsnummer (PO+8 siffror)HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"] [1] /ORDER_NUMBEROrderIdentifier
SOK:s kontaktperson eller beställarens namnRECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSONBuyerContactPersonName
Annan referensinformation, såsom varumärke, projektHEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"] [1] /ORDER_REFERENCEBuyerReferenceIdentifier

Fakturans avsändare är en annan än företaget som tagit emot beställningen, till exempel ett finansieringsbolag

Om ni fakturerar på ett annat sätt än via ert företag som mottagit beställningen, ska ert företags uppgifter anges på nätfakturameddelandet i Fakturerarens/Säljarens uppgifter (Teapps: Payee-element, Finvoice SellerPartyDetails). Fakturans avsändare, till exempel finansieringsbolagets uppgifter anges vid Other Partner. Dock ska bankkontot, till vilket fakturan betalas, anges i fakturerarens/säljarens uppgifter (Teapps: PAYEE/BANKS/IBAN_ACCOUNT_NUMBER och Finvoice: SellerAccountID)

S-gruppen webbfakturaoperatör

Som webbfakturaoperatör anlitar S-gruppen OpusCapita Solutions Oy, vars förmedlarkod är E204503. Ett undantag är North European Oil Trade, vars webbfakturaoperatör är Basware med förmedlarkoden BAWCFI22.

Anhållan om övergång till webbfakturering gäller inte faktureringen av varuköp till inköpsbolagen Inex Partners Oy, North European Oil Trade Oy, Meira Nova Oy ja SOK som går via EDI-tjänsten, och ska skötas via EDI-förbindelser även i framtiden.

Beakta att den här ändringen inte gäller beställningar och fakturering i SOK Detaljhandel (SOK KT och SOK PT). Dessutom genomförs Inex Partners Oy:s, North European Oil Trade Oy:s, Meira Nova Oy:s och SOK:s varuinköpsfakturering via OVT-tjänsten också i fortsättningen via OVT-förbindelse.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.