SOK:s styrelse för 2023 har valts

SOK:s styrelse för 2023 har valts

Förvaltningsrådet för Centrallaget för Handelslagen i Finland har valt styrelsen för SOK för år 2023. Som nya medlemmar i styrelsen valdes Antti Heikkinen, verkställande direktör för Turun Osuuskauppa, och Katri Harra-Salonen, digital chef på Kojamo Abp.

14.12.2022

SOK:s koncernchef Hannu Krook fortsätter som ordförande för SOK:s styrelse. Enligt SOK:s stadgar fungerar SOK:s koncernchef som styrelseordförande. Som ny vice ordförande för styrelsen valdes Harri Miettinen, verkställande direktör för Kymen Seudun Osuuskauppa.

Nya medlemmar i styrelsen är Antti Heikkinen, verkställande direktör för Turun Osuuskauppa, och Katri Harra-Salonen, digital chef (ICT och utveckling) på Kojamo Abp. Från SOK:s styrelse avgår Olli Vormisto, verkställande direktör för Osuuskauppa Hämeenmaa, och Rita Järventie-Thesleff, professor vid Aalto University School of Business.

– Jag vill varmt tacka Olli och Rita för deras långvariga insatser i SOK:s styrelse. Samtidigt önskar jag de nya styrelsemedlemmarna välkomna. Anttis och Katris affärskompetens och kännedom om digital transformation och kundhantering stärker vår förmåga att möta den hårdnande konkurrensen i handelsbranschen, säger Timo Santavuo, ordförande för SOK:s förvaltningsråd.

SOK:s styrelse 2023:

  • Hannu Krook, koncernchef, ordförande

  • Kim Biskop, verkställande direktör

  • Nermin Hairedin, verkställande direktör

  • Katri Harra-Salonen, digital chef

  • Antti Heikkinen, verkställande direktör

  • Juha Kivelä, verkställande direktör

  • Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör

  • Harri Miettinen, verkställande direktör

  • Antti Määttä, verkställande direktör

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.