S-gruppens rörelseresultat förbättrades avsevärt under det första halvåret

S-gruppens rörelseresultat förbättrades avsevärt under det första halvåret

I januari–juni 2022 stärktes S-gruppens rörelseresultat jämfört med året innan. Orsaken till resultathoppet var att resebransch- och bespisningsverksamheten hastigt återhämtade sig från avgrunden som orsakades av coronarestriktionerna. I juli slog Finlands hotell och restauranger alla tiders försäljningsrekord. I Finland ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln kraftigare än den övriga marknaden, även om sektorns resultat var lägre än i fjol.

23.8.2022

– Nu krävs ett exceptionellt ansvarstagande. I det svåra och osäkra ekonomiska läget har vårt löfte om en förmånlig varukorg och ett riktat sortiment framhävts ytterligare. Som handelslag för konsumenter maximerar vi inte vårt resultat, utan vi vill försäkra oss om att oundvikliga prishöjningar ska vara så skäliga som möjligt för konsumenterna. I juli vann Prisma till och med två prisjämförelser av matkassar i medierna. Samtidigt arbetar vi för att hela den finländska livsmedelskedjan ska klara sig genom de svåra tiderna, konstaterar SOK:s koncernchef Hannu Krook.

I januari–juni 2022 var det sammanlagda rörelseresultatet (FAS) för regionhandelslagen och SOK-koncernen 66 miljoner euro. Tillväxten jämfört med motsvarande tidpunkt året innan var 46 procent, det vill säga 21 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat (IFRS) var en förlust på 23 miljoner euro, vilket var sämre än året innan. Den främsta orsaken till försämringen var engångsnedskrivningar på grund av att affärsverksamheten i Ryssland upphörde. Resultatet från koncernens löpande affärsverksamhet förbättrades. S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning ökade med 9 procent under det första halvåret och uppgick till 6,4 miljarder euro.

Den starka investeringstakten för att förbättra tjänsterna ökade. Under det första halvåret uppgick S-gruppens totala investeringar till 253 miljoner euro. Investeringarna gällde bland annat utvecklingen av servicenätverket, webbhandeln, digitaliseringen, förnybar energi och energieffektivitet.

Den månatliga försäljningen inom dagligvaruhandeln var bättre än den övriga marknaden i Finland

Mot sommaren planade resultat- och försäljningsutvecklingen ut inom markethandeln jämfört med toppnivåerna under coronapandemin. När förhållandena normaliserades började kunderna åter ta del av restaurang- och andra tjänster samt använda specialhandelns kanaler.

Dagligvaruhandeln var stark inom S-gruppen under hela det första halvåret och i Finland ökade försäljningen inom sektorn mer varje månad än den övriga dagligvaruhandelsmarknaden i Finland. Vi bedömer att S-gruppens marknadsledande ställning inom näthandeln med livsmedel har stärkts under det första halvåret. I tjänsten S-kaupat.fi ingår över 250 matbutiker inom S-gruppen. Förnyelsen av butikerna fortsatte. Förnyelsen av S-market-kedjan har slutförts och hälften av Sale-kedjans butiker hade redan förnyats före utgången av juni.

Hotell och restauranger hade alla tiders sommar

Det första halvåret var tudelat inom resebransch- och bespisningsverksamheten. I januari–februari försämrade de stränga coronarestriktionerna verksamhetsförutsättningarna för hotell och restauranger avsevärt. Restriktionerna hävdes och olika evenemang återvände, vilket var inledningen på en stark försäljningstillväxt som fortsatte hela våren. Den utmärkta utvecklingen inom försäljningen ledde i maj och juni till ett positivt resultat inom resebransch- och bespisningsverksamheten i Finland.

Sommarsäsongen var utmärkt för både hotell och restauranger i S-gruppen. I Finland överskred handeln inom affärsområdet i juli till och med nivån under toppåret 2019 och slog alla tiders försäljningsrekord.

– Den snabba och kraftiga återhämtningen bland S-gruppens hotell och restauranger har varit ett särskilt glädjeämne. Tillväxtsiffrorna är otroliga, även om antalet utländska resenärer fortfarande ligger långt från antalet före coronapandemin. Vi har arbetat hårt och investerat i utvecklingen av våra tjänster under hela den svåra coronatiden, och det arbetet bär nu frukt, säger Krook glatt.

Hävandet av coronarestriktionerna var en vattendelare även inom varuhushandeln samt trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Uppsvinget inom varuhus- och fackhandeln i centrum och det minskade distansarbetet fick kunderna att återvända. Det ordnades fler fester och andra sociala evenemang, vilket märktes som en positiv försäljningsutveckling inom produktgrupperna mode, skönhet och inredning. Försäljningen inom både Sokos-varuhusen och Emotion-kedjan ökade kraftigt under hela våren och även resultatet gick upp.

Inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln började kundantalet öka, eftersom rörligheten ökade och det ordnades allt fler gruppresor och evenemang. I synnerhet restaurangförsäljningen på servicestationerna fick ett uppsving. Trots att den stigande inflationen och de ökade marknadspriserna på bränsle åter minskade rörligheten under vårens lopp, kunde ABC-kedjan förbättra både försäljningen och resultatet under det första halvåret jämfört med året innan. ABC:s marknadsandel och resultat ökade också inom bränsleverksamheten.

– Efter januari–februari var utvecklingen under början av året och sommaren mycket positiv inom våra affärsområden. Det finns också anledning till oro, såsom utvecklingsutsikterna för ekonomin och konsumenternas försämrade köpkraft. Trots osäkerhetsfaktorerna är våra förväntningar inför hösten fortfarande försiktigt positiva och vi bedömer att S-gruppens resultat för hela 2022 kommer att förbättras jämfört med fjolåret, säger Hannu Krook. Centrala nyckeltal 1–6/2022 Regionhandelslagen + SOK-koncernen 1–6/2022:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 6 419 miljoner euro (2021: 5 889 mn euro).

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 66 miljoner euro (2021: 45 mn euro).

 • Investeringarna uppgick till 253 miljoner euro (2021: 311 mn euro).

 • Medlemmarna i handelslagen uppgick till 2 481 525 i slutet av juni (2021: 2 449 705).

 • Utbetald Bonus uppgick till 194 miljoner euro (2021: 182 mn euro).

 • Antalet aktiva anställningar var 47 870 i slutet av juni (2021: 43 671).

 • Det sammanlagda antalet verksamhetsställen uppgick till 1 949 i slutet av juni (2021: 1 870).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2022:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 4 034 miljoner euro (2021: 3 774 mn euro).

 • Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till -23 miljoner euro (2021: -6 mn euro).

 • Investeringarna uppgick till 42 miljoner euro (2021: 18 mn euro).

 • Personalstyrkan uppgick till 6 773 i slutet av juni (2021: 6 297).

SOK-koncernens delårsrapport publiceras 25.8.2022.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.