S-gruppens resultat förbättrades – god utveckling över lag

S-gruppens resultat förbättrades – god utveckling över lag

S-gruppens resultat ökade inom alla affärsområden. Särskilt glädjande var utvecklingen inom resebransch- och bespisningsverksamheten samt bruksvaruhandeln.

7.8.2017

S-gruppens operativa resultat för januari-juni var 128 miljoner euro. I fjol var motsvarande resultat 87 miljoner euro. SOK-gruppens operativa resultat, 11 miljoner euro, var på fjolårets nivå. Hela gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning ökade med 2,4 procent från föregående år till 5,5 miljarder euro.

Resultatförbättringen är en följd av effektiviserade av  S-gruppens verksamhet och den ökade försäljningen inom affärsområdena. De mångsidigare urvalen, de långa öppettiderna och de förmånligare priserna har bidragit till försäljningsökningen. Inom dagligvaruhandeln i Finland har S-gruppens försäljning fortsättningsvis utvecklats starkare än marknaden i snitt.

S-gruppen har totalt sänkt matpriser med över 150 miljoner euro. I dagsläget har försäljningsbidraget sänkts för cirka 3000 produkter.

– Det förbättrade resultatet ger svängrum att fortsätta sälja billigare också i framtiden. Dessutom förbättrar vi utbudet och servicens kvalitet. Klädmärket Boy Meets Girl som lanseras på Prisma i augusti är ett färskt exempel på detta från bruksvaruhandeln, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

God kundservice på alla kanaler

S-gruppens digitala tjänster har blivit allt populärare. Webbhandeln med mat redovisar en försäljningsökning på närmare 50 procent jämfört med samma period i fjol. ABC:s mobiltankning fungerar nationellt på alla ABC-stationer, och ungefär 200 000 ägarkunder använder det elektroniska kassakvittoarkivet. Arbete på nya tjänster pågår.

– Vi vill erbjuda tjänster som ger överlägsen nytta och lätthet. Vi strävar efter att betjäna alla kunder lika bra oberoende av på vilken kanal de vill handla.

De långa öppettiderna har fått ett gott mottagande av kunderna. Hela 45 av S-gruppens marketverksamhetsställen håller öppet dygnet runt.

S-gruppens investeringar var på fjolårets nivå, 246 miljoner euro. Det viktigaste investeringsobjektet var det redan delvis i bruk tagna logistikcentret för dagligvaror som uppförs i Sibbo.

Närmare 162 miljoner euro betalades som Bonus till ägarkunderna. Beloppet var ca tio miljoner euro mindre än föregående år. Största delen av nedgången beror på en lagändring, som förhindrar utbetalning av Bonus på tobak och tobaksprodukter. Som betalningssättsförmån för betalning med S-Förmånskortet betalades närmare 4 miljoner euro.  

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–6/2017

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–6/2017:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 464 miljoner euro (föreg. år 5 336 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,4 procent.

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 119 miljoner euro (föreg. år 105 milj. euro).

 • Det operativa resultatet uppgick till 128 miljoner euro (föreg. år 87 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 246 miljoner euro (föreg. år 246 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 295 749 (föreg. år 2 246 459).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av juni till 41 381 (föreg. år 41 337) personer. S-gruppen sysselsätter under dettas år ca 13 000 sommarjobbare och sommarpraktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 630 (föreg. år 1 647).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2017:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 3 449 miljoner euro (föreg. år 3 466 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till -4 miljoner euro (föreg. år 11 milj. euro). Resultatet tyngdes av kostnaderna av engångskaraktär som anknöt till stängningen av marketenheterna i Lettland och Litauen.

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 11 miljoner euro (föreg. år 10 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 25 miljoner euro (föreg. år 50 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av juni 6 708 (föreg. år 6 604) personer.

SOK-koncernens delårsrapport 1–6/2017 publiceras i sin helhet 17.8.2017 på S-kanava.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.