S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet inledde året starkt

S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet inledde året starkt

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-mars uppgick till 2 649 miljoner euro, en förändring med -0,7 procent från föregående år.

10.4.2019

S-gruppens markethandel uppvisade under fjolårets första månader en exceptionellt kraftig försäljningsökning, medan det faktum att påsken i år infaller i april i stället för mars och att stora Prisma-verksamhetsställen i S:t Petersburg har slagit igen inverkade menligt på årets försäljningssiffror. Däremot uppvisar försäljningen av livsmedel på nätet ett uppsving på närmare 25 procent från motsvarande tid i fjol.

–Den goda försäljningsutvecklingen inom turist- och bespisningsverksamheten är ett stort glädjeämne. Hotellen och restaurangerna, som gjorde goda resultat i fjol fortsätter att öka försäljningen. Tilltron till affärsområdets framtid är också stark – S-gruppen driver för närvarande ett stort investeringsprogram inom hotellsektorn. Under detta år och nästa år färdigställs flera stora renoveringsprojekt och helt nya hotell, berättar Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.  

S-gruppens satsning på digitaliseringen har också fortsatt under året. Nya S-mobil, som betjänar kunder allt bredare, är den viktigaste lanseringen, och dessutom introducerades nya versioner av flera andra mobilapplikationer. ABC-mobil är en av apparna som utvecklas och breddas i år. Mobil betalning av såväl biltvätt som tankning har under början av året stadigt ökat sin popularitet inom kedjan ABC. Ett annat betalningssätt, som i år har utvidgats till nästan alla S-gruppens matbutiker, MobilePay, är också ett nytt alternativ.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–3/2019

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–3/2018 (%)

Markethandeln*

1 870,7

-1,3

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

381,6

+0,4

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

189,2

+3,1

Varuhus- och fackhandeln

67,6

-5,5

Övriga

139,9

+3,1

S-gruppen totalt

2 648,8

-0,7

*I siffran ingår försäljningen i Ryssland och Estland.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.