S-gruppens markethandel i rekordfart, hotellen förlustbringande

S-gruppens markethandel i rekordfart, hotellen förlustbringande

Coronakrisens inverkan på S-gruppen är tudelad. Markethandelns försäljning och resultat är på rekordnivå, men i synnerhet hotellen och restaurangerna lider svårt av krisen. Under sommaren har markethandelns försäljning fortsatt på en ny och högre nivå medan de andra affärsområdenas återhämtningstakt varierar.

6.8.2020

S-gruppens operativa resultat för januari-juni 2020 var 35 miljoner euro. Under motsvarande period i fjol var verksamhetsresultatet 106 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat (IFRS) minskade med cirka 43 miljoner euro från fjolåret och uppgick till 1 miljon euro. Hela S gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning under det första halvåret med en procent från föregående år till knappt 5,6 miljarder euro.

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 10,4 procent i mars, strax vid coronakrisens början, och har sedan dess varje månad överstigit fjolårssiffran med något över eller under tio procent.

– Prisma håller också i fortsättningen fast vid sitt prisledarskap, och samtidigt utvecklar vi ytterligare dess överlägsna sortiment, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Inom handeln med bruksvaror verkar Prismas tanke om "allt under ett och samma tak" ha varit vårens vinnarkoncept. Vid en jämförelse mellan Prisma och den övriga marknaden klarade sig Prisma särskilt bra i den annars hårt prövade handeln med mode, men också i övrigt har utvecklingen legat på en klart högre nivå än marknaden. Prismas försäljningssiffror visar på en betydande förändring i konsumentens vardag, som har lett till att man har satsat på hemmet och trädgården och deras trivsamhet.

Satsningarna på hemmet och trädgården har också återspeglats som en robust tillväxt inom S-gruppens järnhandelsbransch, där försäljningen av i synnerhet allehanda artiklar för gården och andra utomhusområden ökade kraftigt.

Störst har den relativa ökningen varit inom näthandeln, där försäljningen av livsmedel under vissa månader mer en tredubblats från fjolåret. Försäljningen av vissa bruksvaror har under enskilda kampanjer varit 10–16 gånger större än föregående år.

S-gruppen lyckades väl i näthandeln tack vare den smidiga utvecklingen. Näthandeln med mat utvidgades kraftigt till nya områden, och i Helsingfors öppnades Food Market Delikatessens helt nya nätbutik. Utvecklingen var snabb också inom andra affärsområden, bl.a. utvecklades appen för beställning av restaurangportioner i ABC-mobil och för restaurangerna öppnades en ny nätbutik, Syokotona.fi.

Inom kedjan ABC påverkade coronakrisen i synnerhet restaurangverksamheten. Den allmänt minskade rörligheten under våren påverkade också försäljningen av bränslen negativt. Under slutet av våren och försommaren återgick i och med de lättade restriktionerna försäljningen mot normala nivåer. I synnerhet avskaffandet av restriktionerna som gällde den för kunderna viktiga buffén innebar en positiv vändning för restaurangförsäljningen.

Resebransch- och förplägnadsverksamheten led ännu i juni av vissa restriktioner, och försäljningen blev endast en dryg tredjedel av fjolårssiffran. Stängningarna under våren och det nästan totalt avstannade resandet drog ned försäljningen till cirka hälften av fjolårets motsvarande. Året inleddes i positiva tecken då branschen, som redan i flera år sålt bra och gjort goda resultat fortsättningsvis växte i januari-februari, men i mars–maj stannade försäljningen av nästan totalt.

Restaurangförsäljningen minskade på grund av stängningarna och restriktionerna som gällde framöver. Hotellen lider fortfarande delvis av brist på kunder. Under våren har bl.a. avsaknaden av affärsresenärer påverkat hela hotellnätet. I vissa delar av Finland har hotellens försäljning normaliserats tack vare det inhemska fritidsresandet, men i synnerhet i huvudstadsregionen är efterfrågan fortfarande svag, bl.a. på grund av bristen på utländska turister. Detta påverkar i synnerhet SOK:s dotterbolag Sokotel Oy:s försäljning och resultat.

– Vi hoppas att man får coronakrisen under kontroll med trygghetsfrämjande åtgärder och att man inte längre skulle behöva ta till nya restriktioner som påverkar affärsverksamheten.

Utvecklingen av verksamheten och hållbarhetsarbetet fortgår normalt

De exceptionella förhållandena till trots fortsätter utvecklingsverksamheten enligt S-gruppens nya strategi som offentliggjordes i början av året.

– Centralt för den nya strategin är att kooperationens och ägarkundsrelationens betydelse ökas genom konkreta åtgärder. Det redan påbörjade förnyandet av kedjan S-market fortsätter normalt under detta år och nästa år. Utvecklingen av vår digitalisering framskrider också enligt plan. Vi fortsätter också arbetet för att må våra ambitiösa klimatmål, och vi håller fortfarande fast vid vår plan att vara kolnegativa år 2025.

Förbättrad energieffektivitet och ökat utnyttjande av vindkraft är de viktigaste hörnstenarna i vårt klimatarbete. Dessutom har vår kraftiga satsning på solenergi gjort oss till den största producenten av solenergi i Finland.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–6/2020

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–6/2020:

  • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 595 miljoner euro (föreg. år 5 665 milj. €).

  • Rörelseresultatet uppgick till 35 miljoner euro (föreg. år 106 milj. euro).

  • Investeringarna uppgick till 257 miljoner euro (föreg. år 226 milj. euro).

  • Antalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 433 136 (föreg. år 2 407 987).

  • Antalet aktiva anställningar var vid slutet av året 38 908 (föreg. år 42 524*)

  • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 848 (föreg. år 1841).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2020:

  • Omsättningen (IFRS) uppgick till 3 721 miljoner euro (föreg. år 3 645 milj. euro).

  • Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 1 miljon euro (föreg. år 44 milj. euro).

  • Investeringarna uppgick till 32 miljoner euro (föreg. år 29 milj. euro).

  • Personalstyrkan var vid slutet av juni 6 725 (föreg. år 6 669) personer.

* Det rapporterade antalet anställda är inte helt jämförbart med siffran för motsvarande tidpunkt föregående år, eftersom systemet och rapporteringssättet har ändrats. Dessutom påverkar den betydande minskningen av antalet sommaranställda personalstyrkan.

Mer information:

Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200

Direktör, CFO, Jorma Vehviläinen, tfn 010 76 80608

SOK-koncernens delårsrapport 1–6/2020 publiceras i sin helhet 20.8.2020 på S-gruppen.fi.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.