S-gruppens juldonationer till förmån för barn och unga

S-gruppens juldonationer till förmån för barn och unga

21.12.2011

I år stöder S-gruppen med sina traditionella juldonationer i synnerhet arbetet för barnens och de ungas väl såväl i Finland som utomlands. En del av medlen styrs till stödfamiljsverksamheten och till att förbättra unga personers vardag. Stödet till skolverksamheten för barn i den indiska byn Ahilyapura fortsätter. SOK:s förvaltningsråd donerade totalt 25 000 euro ur sin bruksfond.

Juldonationer mottogs år 2011 av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Munuais- ja Maksaliitto ry – Njur- och leverförbundet rf, Hengitysliitto Heli ry – Andningsförbundet Heli rf, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö – Stiftelsen Frälsningsarmén i Finland, Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf, Nuorten Palvelu ry, Maanpuolustuksen Tuki ry och bioRe Foundation.

Nuorten Palvelu ry främjar ungas välbefinnande och stöder i synnerhet ungdomar som genomlever svåra livssituationer. Donationsmedlen riktas främst till fältarbetet, vars syfte är att öka de ungas delaktighet och att förmedla information via olika evenemang.

Rädda Barnen stöder i synnerhet barn som lever i svåra förhållanden. Stödfamiljsverksamheten är en del av denna verksamhet och hjälper barnfamiljer att klara sig bättre då föräldrarnas kraftresurser har försvagats.

SOK fortsätter stödverksamheten till förmån för byskolan i den indiska byn Ahilyapura. Genom skolprogrammet bioRe Animation har man redan grundat byskolor i 17 avsides områden i Indien.

Frälsningsarmén utför med donationsmedel preventivt arbete mot social utslagning i vårt samhälle. Problemen i familjer som riskerar utslagning kan leda till att familjen splittras, och av det är det oftast barnen som lider mest.

Med donationsmedel stöds också Finlands Scouter, Andningsförbundet Heli rf:s arbete till fromma för rehabiliterings. och sportläger för barn och till stöd för unga astmatikers egenvård, Njur- och leverförbundet rf:s arbete till förmån för barnfamiljer som har drabbats av en sjukdom och Maanpuolustuksen Tuki ry:s arbete för landets försvar.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.