S-gruppens försäljning utvecklades positivt i januari–juni – dagligvaruhandeln utvecklas alltjämt starkare än marknaden

S-gruppens försäljning utvecklades positivt i januari–juni – dagligvaruhandeln utvecklas alltjämt starkare än marknaden

I januari–juni uppgick S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning till 6 888,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 7,3 procent jämfört med i fjol. Störst var ökningen i hotell och restauranger, där handeln ökade med närmare 24 procent jämfört med i fjol. Inom S-gruppens dagligvaruhandel utvecklades försäljningen mer än på den övriga livsmedelsmarknaden varje månad.

25.7.2023

Den momsfria detaljhandelsförsäljningen inom markethandeln uppgick till 5 073,5 miljoner euro. Ökningen jämfört med motsvarande period i fjol var 9,4 procent. I maj–juni var vädret varmare än i fjol, och detta bidrog till att försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade och till en större efterfrågan på bland annat drycker och glass. Även försäljningen i S-gruppens Foodservice-företag, Meira Nova Oy, ökade betydligt snabbare än på marknaden under början av året.

– Enligt vår bedömning ökade S-gruppens dagligvaruförsäljning under början av året i Finland betydligt mer än den övriga marknaden, både i butikerna och inom näthandeln. Bakomliggande orsaker till den fina utvecklingen var konsumenternas ökade prismedvetenhet, våra konkurrenskraftiga priser och vårt förnyade och konkurrenskraftiga butiksnätverk, säger SOK:s koncernchef Hannu Krook

Bra början på året för hotell och restauranger, försäljningen av elbilsladdning mer än femdubblades 

Försäljningen inom S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet ökade i januari–juni med närmare 24 procent jämfört med i fjol och uppgick till totalt 383,1 miljoner euro. År 2022 hade coronarestriktionerna särskilt i januari–februari fortfarande en kraftig negativ inverkan på branschens verksamhet. Totalt sett ökade försäljningen i hotell och restauranger under årets första hälft till nästan samma nivå som 2019 före coronan. 

– Vi har investerat långsiktigt i vårt hotell- och restaurangnätverk på olika håll i Finland, och förnyelserna har fått ett gott mottagande bland kunderna. Särskilt snabbmaten har ökat i popularitet, och efterfrågan har varit stor på olika arbetsrelaterade evenemang. Också inom turismen i Finland låg efterfrågan på en god nivå under början av året, även om det svåra ekonomiska läget gör att många nu noggrant överväger sina bokningar. Finland är ett intressant resmål även för utländska turister, säger Hannu Krook. 

Inom S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel uppgick den totala försäljningen under årets första hälft till 1 040,1 miljoner euro. Det innebär en nedgång på 5,3 procent jämfört med i fjol. En orsak till utvecklingen var att världsmarknadspriserna på bränsle var lägre än i fjol. Försäljningsutvecklingen för ABC Trafikbutikernas restauranger och övriga tjänster utvecklades positivt i januari–juni genom att vägtrafikvolymen ökade och det återigen mer aktivt ordnas offentliga evenemang. Även försäljningen av biltvättar var livlig under början av året. Utvidgningen av ABC-laddningsnätverket och det ökande antalet elbilar påskyndade försäljningen av elbilsladdning, som mer än femdubblades jämfört med i fjol. 

S-gruppens försäljning inom varuhus- och fackhandeln i januari–juni uppgick till 122,3 miljoner euro, en ökning på 6,1 procent jämfört med i fjol. 

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 1–6/2023

För jämförbarhetens skull anges även förändringen i procent under 2019 före coronakrisen.

AffärsområdeFörsäljning (miljoner €)Förändring jämfört med 1–6/2022 (%)Förändring jämfört med 1–6/2019 (%)
Markethandel*5 073,5+9,4+24,8
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel1 040,1-5,3+25,3
Resebransch- och bespisningsverksamhet*383,1+23,5-4,1
Varuhus- och fackhandel122,3+6,1-8,8
Övriga269,2+5,6+10,6
S-gruppen totalt6 888,3+7,3+21,4

I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel samt järnhandeln.

*I siffran ingår försäljningen i Estland och Ryssland. Affärsverksamheten i Ryssland har upphört. Affärsfunktionerna inom Prisma-butikerna och hotellen i Sankt Petersburg såldes i juni 2022.

S-gruppens och SOK-koncernens delårsresultat publiceras tisdagen 29.8.2023. Samtidigt ges information om hela sommarens försäljning och affärsutveckling.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.