S-gruppens försäljning ökade i början av året – som drivkraft fungerade hotellen och restaurangerna samt dagligvaruhandeln som utvecklades starkare än marknaden

S-gruppens försäljning ökade i början av året – som drivkraft fungerade hotellen och restaurangerna samt dagligvaruhandeln som utvecklades starkare än marknaden

Den momsfria detaljhandelsförsäljningen inom S-gruppen i januari–mars uppgick till 3 237,8 miljoner euro. Ökningen jämfört med i fjol var nästan 10 procent. Mest ökade försäljningen i hotell och restauranger, som för ett år sedan led kraftigt av coronarestriktionerna. I S-gruppens dagligvarubutiker i Finland ökade försäljningen fortfarande mer än på den övriga livsmedelsmarknaden.

19.4.2023

Försäljningen inom markethandeln i januari–mars var 2 357,3 miljoner euro. Ökningen jämfört med motsvarande period i fjol var 8,9 procent.

Den stigande inflationen och konsumenternas försämrade köpkraft har ökat betydelsen av markethandelns förmåga att konkurrera med priset. Inom bruksvaruhandeln överväger konsumenterna nu inköpen mer noggrant än tidigare. Även vid matinköp har priset blivit ett viktigt kriterium för allt fler finländare. Konsumenterna har flyttat sina inköp till förmånligare kedjor och handlar billigare produkter. Det finns dock fortfarande efterfrågan på intressanta produktnyheter. Detta visade Mattila Bros Smokehouse-rätter som vann tävlingen Suomalainen menestysresepti och fanns med bland de mest sålda färdigrätterna i februari.

– Som handelslag vill vi även i det svåra ekonomiska läget erbjuda våra ägarkunder en så förmånlig och mångsidig varukorg som möjligt. Vi har inte överfört alla kostnadsökningar på priserna och i mars sänkte vi priserna på cirka 400 Xtra-produkter som redan var förmånliga. Sedan januari har vi dessutom framhävt frukt och grönsaker som kostar under en euro per kilo eller per förpackning, säger SOK:s koncernchef Hannu Krook.

S-gruppens dagligvaruförsäljning ökade betydligt mer än den övriga marknaden i Finland i början av året.

Försäljningen på hotell och restauranger fortsatte att öka

Försäljningen inom S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet ökade i januari–mars med närmare 60 procent jämfört med i fjol. Då påverkade coronarestriktionerna branschens verksamhet kraftigt, i synnerhet i januari–februari. Försäljningen på hotell och restauranger klättrade upp till 182,2 miljoner euro i början av året, och närmade sig redan nivån 2019, före coronapandemin.

– Arbets- och gruppresorna har återhämtat sig bra, och ställvis ordnades till och med fler konferenser och möten i januari–mars än under början av ett normalt år. Antalet internationella resenärer håller också på att återgå till det normala. Särskilt livlig har efterfrågan på tjänster varit i Lappland. Handeln gick också bra i S-gruppens restauranger i början av året och i synnerhet snabbmaten har ökat i popularitet, säger Hannu Krook.

Positiv inledning på året inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln samt varuhushandeln

ABC-kedjans försäljning i januari–mars uppgick till 487,4 miljoner euro och ökningen var 4,9 procent jämfört med i fjol. I början av året var vägtrafikvolymen något större än under det första kvartalet 2022, som fortfarande präglades av coronarestriktionerna. Tack vare den ökade rörligheten utvecklades försäljningen positivt både inom ABC-kedjans bränslehandel och inom laddningen av elbilar. Även på ABC-stationernas restauranger var handeln livligare i början av året än i fjol och det omväxlande vintervädret ökade efterfrågan på biltvättar.

Försäljningen inom varuhus- och fackhandeln i januari–mars uppgick till 56,6 miljoner euro och ökningen var 13 procent jämfört med i fjol. Olika evenemang blev åter en del av vardagen. Handeln med mode och kosmetika var betydligt livligare under början av året än under motsvarande period i fjol. Kunderna började åter handla i stadskärnorna, vilket ökade kvartersbutikernas kundantal och försäljning i både Sokos-varuhusen och Emotion-kedjan. Nya Sokos.fi stärker för övrigt näthandelsförsäljningen.

– Trots det utmanande ekonomiska läget var årets första kvartal gynnsamt för försäljningen inom S-gruppens affärsområden. Under pandemin förnyade vi vårt nätverk på ett mångsidigt sätt och vi har också hållit fast vid en så förmånlig prisnivå som möjligt under den tiden. Detta gör oss till ett intressant val för kunderna, sammanfattar Hannu Krook.

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 1–3/2023

För jämförbarhetens skull anges även förändringen i procent under 2019 före coronakrisen.

AffärsområdeFörsäljning (miljoner €)Förändring jämfört med 1–3/2022 (%)Förändring jämfört med 1–3/2019 (%)
Markethandel*2 357,3+8,9+24,5
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel487,4+4,9+28,1
Resebransch- och bespisningsverksamhet*182,2+59,6-4,0
Varuhus- och fackhandel56,6+13,0-16,4
Övriga154,4-0,2+13,6
S-gruppen totalt3 237,8+9,8+21,4

I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel samt järnhandeln.

*I siffran ingår försäljningen i Estland och Ryssland. Affärsverksamheten i Ryssland har upphört. Affärsfunktionerna inom Prisma-butikerna och hotellen i Sankt Petersburg såldes i juni 2022.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.