S-gruppens försäljning och resultat utvecklades gynnsamt

S-gruppens försäljning och resultat utvecklades gynnsamt

S-gruppens försäljning och resultat fortsatte att växa stadigt genom år 2018. S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2018 till 355 miljoner euro, året innan var det 344 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat steg till 59 miljoner euro efter att ha varit 41 miljoner euro året innan.

8.2.2019

Hela S-gruppens minuthandelsförsäljning exklusive skatt ökade i fjol med 2,2 procent och uppgick till 11 523 miljoner euro.

– SOK-koncernens resultat ökade nu för femte året i följd. På S-gruppsnivå var resebransch- och bespisningsverksamhetens genom tiderna bästa resultat i euro ett särskilt glädjeämne. Lönsamheten i SOK:s affärsverksamhet förbättrades också betydligt. Bägge de ovan nämnda omständigheterna hade positiv inverkan på SOK-koncernens resultat, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens hotell och restauranger  gjorde ett resultat som t.o.m. överträffade föregående års goda resultat. Den skarpa konkurrensen till trots har den positiva resultatutvecklingen hållit i sig sedan 2014. Det är en följd av bl.a. hotellens lyckade utveckling av varumärken och tjänster, förnyade kedjerestauranger,  kundrelationsprogram och utvecklingen a digitala  koncept, som alla har lett till allt större kundtillfredsställelse.

Investeringarna  i digitalisering och energieffektivitet har över lag förbättrat S-gruppens prestationsförmåga.

Logistikcentret för S-gruppens dagligvaruhandel i Sibbo, som tagits i bruk stegvis, färdigställdes i sin helhet år 2018. Centret, som även i en global jämförelse är toppmodernt, ökar effektiviteten i S-gruppens dagligvaruhandel ytterligare.

– Inom dagligvaruhandeln har också övertagandet av Stockmanns Delikatessenbutiker, som genomfördes  vid årsskiftet, och nya stiliga Food Market Delikatessen  som lanserades i höstas, fått mycken uppmärksamhet. Responsen har varit mycket positiv, säger Heikkilä.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 4,8 procent från föregående år, vilket tyder på att marknadsandelen fortsätter att öka. I fjol ökade S-gruppens näthandel med mat med 26 procent från föregående år och uppgick till 38 miljoner euro.

Kraftig satsning på hotellnätet

S-gruppens investeringar under året uppgick till 589 miljoner euro. Den kraftiga satsningen på hotellen är en av faktorerna  bakom de ökade investeringarna. På olika håll i Finland pågår stora nybyggnads- och renoveringsprojekt, av vilka en del blev klara och en del påbörjades under fjolåret. Efter den nyligen färdigställda utvidgningen är Break Sokos Hotel Flamingo i Vanda med sina 541 rum Finlands största hotell. Av investeringarna allokerades 45 miljoner euro till logistikcentret i Sibbo.

Handelslagen betalade totalt 329 miljoner euro som Bonus till sina ägarkunder. Bonuspotten minskade något på grund av att Bonus från början av mars inte betalas på köp av alkohol. I genomsnitt betalades 157 euro om året till varje ägarkundshushåll, om man utom bonusarna också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1-12/2018

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1-12/2018:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 523 miljoner euro (föreg. år 11 273 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,2 procent.

 • Det operativa resultatet uppgick till 355 miljoner euro (föreg. år 344 milj. euro).

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 346 miljoner euro (föreg. år 297 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 589 miljoner euro (föreg. år 525 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 398 295 (föreg. år 2 355 963).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 37 283 (föreg. år 36 688) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.

 • I år kommer S-gruppen att sysselsätta totalt ca 14 000 sommaranställda.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 841  (föreg. år 1 843).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–12/2018:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7304 miljoner euro (föreg. år 7 064 milj. euro).

 • Det operativa resultatet (FAS) uppgick till 59 miljoner euro (föreg. år 41 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 55 miljoner euro (föreg. år 5 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 113 miljoner euro (föreg. år 58 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av året 6 197 (föreg. år 6 089) personer. Antalet har beräknats enligt de aktiva anställningarna.

SOK-koncernens bokslutsrapport 1–12/2018 publiceras i sin helhet 8.2.2019 på S-kanava. S-gruppens års- och ansvarsrapport samt SOK-koncernens bokslut för år 2018 med bilagor offentliggörs i mars 2019.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.