Kuvateksti

S-gruppens försäljning hölls på plus

S-gruppens detaljhandelsförsäljning uppgick år 2013 till drygt 11,3 miljarder euro. Den jämförbara försäljningen ökade med drygt en procent från föregående år.

30.1.2014

Enligt Taavi Heikilä, koncernchef SOK, ökade försäljningen mest inom dagligvaruhandeln, som växte med närmare fyra procent. Den svaga utvecklingen inom Finlands ekonomi återspeglades också i S-gruppens försäljning, i synnerhet inom bilhandeln och handeln med bruksvaror.

Inom S-gruppens övriga affärsområden låg försäljningsutvecklingen nära nollstrecket.

S-Banken hade vid årsskiftet ca 2,6 miljoner kunder. T.o.m. slutet av november hade S-Banken beviljat närmare 1,4 miljoner kunder S-Förmånskort Visa. Depositionsstocken från privatpersoner var vid slutet av året knappt 2 304 miljoner euro. Vid slutet av året var den totala depositionsstocken i S-Banken, inklusive depositioner från företag, närmare 2 532 miljoner euro. Ökningen från föregående år var ca 60 miljoner euro. 

Medlemmarna fick närmare 380 miljoner euro i Bonus

Antalet ägarkunder i S-gruppens handelslag fortsatte att öka; under året anslöt sig 92 113 nya medlemmar till handelslagen. Vid slutet av året hade handelslagen totalt 2 109 025 medlemmar, dvs. ägarkunder. Till ägarkunderna utbetalades under året 379,0 miljoner euro i Bonus, ett belopp som var på samma nivå som fjolårets motsvarande.

S-gruppen hade vid slutet av september 1 653 verksamhetsställen. Antalet verksamhetsställen minskade med 51 från samma tid i fjol. 

Närmare uppgifter om försäljningen per affärsområde och uppgifter om SOK-koncernens försäljning finns i bilagorna till meddelandet.

S-gruppens resultat- och bokslutsbulletin publiceras torsdag 13.2. För media ordnas då en resultatinfoträff i auditoriet i Ässäkeskus (Flemingsgatan 34, Helsingfors); den börjar kl. 13.

Mer information:Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och administration, tfn 010 76 82040


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.