S-gruppens daglig- och bruksvaruhandel ökade något under det första kvartalet

S-gruppens daglig- och bruksvaruhandel ökade något under det första kvartalet

Trots den ekonomiska recessionen var S-gruppens inledning på året måttligt god. Den jämförbara försäljningen sjönk med endast 0,3 procent, trots att försäljningen sjönk med 1,5 procent från motsvarande tid i fjol. Totalt uppgick S-gruppens detaljhandelsförsäljning i januari-mars till 2 576 miljoner euro.

24.4.2014

Dagligvaruhandelns försäljning ökade knappt från motsvarande period i fjol Dagligvaruhandelns försäljning, 1,6 miljarder euro, innebar en moderat ökning på 0,7 procent. Bruksvaruhandelns försäljning ökade med 2,2 procent och uppgick i år till 288 miljoner euro.

De andra affärsområdena uppvisar en varierande försäljningsminskning. Kedjan ABC:s försäljning under de första månaderna stannade vid 400 miljoner euro, vilket är 3,8 procent mindre än i fjol. Resebransch- och bespisningsverksamhetens försäljning uppgick till 185 miljoner euro. Siffran innebär en minskning på 0,4 procent från fjolåret.

En del av handelslagen i S-gruppen idkar bil- och biltillbehörshandel och lantbrukshandel. SOK avyttrade sin bilhandelsverksamhet år 2013, då sex Automaa-bilhus såldes åt Veljekset Laakkonen Oy. De 21 bilaffärerna som drivs av handelslag nådde under årets tre första månader en försäljning på ca 80 miljoner euro, en ökning på nio procent från fjolåret. Lantbrukshandeln, som idkas av tre handelslag, nådde en försäljning på ca 29 miljoner euro, en minskning med 39,2 procent från fjolåret.

Mer information:Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och administration, tfn 010 76 82040

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.