S-gruppen sänker temperaturen på över tusen av sina verksamhetsställen och är beredd att minska sin elförbrukning vid de största förbrukningstopparna

S-gruppen sänker temperaturen på över tusen av sina verksamhetsställen och är beredd att minska sin elförbrukning vid de största förbrukningstopparna

S-gruppen förbinder sig att ta sitt ansvar i det riksomfattande energispartalkot. S-gruppen sänker temperaturen med en grad på över tusen av sina verksamhetsställen. Dessutom är affärsgruppen beredd att minska elförbrukningen vid de största riksomfattande förbrukningstopparna klockan åtta på morgonen och klockan fem på kvällen. Även personalen deltar i arbetet med att komma på idéer på energispartips.

21.9.2022

”Varje kilowatt räknas i det gemensamma talkot. Vi har redan förbättrat energieffektiviteten i våra fastigheter mycket, men vi letar hela tiden efter nya gemensamma sätt att hantera effekttoppar under den kommande säsongen och därigenom minska belastningen i elnätet”, säger Matti Loukkola, chef för energistyrning inom S-gruppen.

S-gruppen sänker temperaturen på inneluften med en grad permanent på över tusen av sina verksamhetsställen runt om i Finland när uppvärmningssäsongen börjar. Per verksamhetsställe innebär detta en minskning av energiförbrukningen för uppvärmning med upp till fem procent. Sett till hela affärsgruppen motsvarar detta den årliga elförbrukningen i drygt 800 eluppvärmda egnahemshus.

S-gruppen är beredd att minska elförbrukningen på ett förutseende sätt och medverkar på så sätt till att förebygga eventuella riksomfattande förbrukningstoppar. Effekttoppar i elförbrukningen infaller vanligen klockan åtta på morgonen och klockan fem på kvällen. S-gruppen förbinder sig att sänka luftflödet i ventilationen till minimi och minska belysningen vid effekttoppar. De nya energisparåtgärderna genomförs i fastigheter där det är tekniskt möjligt, S-gruppen styr systemen och åtgärderna inte har någon betydande inverkan på arbetet eller verksamheten i lokalerna.

S-gruppen har investerat i smart energiförbrukning och i egen förnybar energi redan i många år. Bland annat systematiska investeringar i energieffektiva kylanläggningar har gett avsevärda energibesparingar. Kylanläggningarna ingår i ett större tekniskt system, som inte endast ger elbesparingar utan också möjligheter att utnyttja spillvärme i fastigheter. I energispartalkot behövs det nu snabba och tillräckligt effektiva nya metoder uttryckligen för att jämna ut förbrukningstopparna.

Även handelslagens personal utmanas att delta med egna idéer och tips i det gemensamma energispartalkot.

”Våra medarbetare ger värdefulla tips på vardagliga energisparåtgärder såväl i butikerna och restaurangerna som på hotellen och kontoren. Vi kommer att börja tillämpa de bästa idéerna i praktiken”, säger Loukkola.

S-gruppens energiförbrukning har minskat med över 40 procent sedan 2010 – tack vare kallskåp, LED-lampor och användning av spillvärme

S-gruppen har redan i många år gjort avsevärda investeringar i att effektivisera energiförbrukningen och öka andelen egen förnybar energi. El som produceras med S-gruppens egen förnybara energi, dvs. vind- och solkraft, täcker nu nästan hela affärsgruppens elförbrukning.

Energibesparingar görs genom att man har övergått till kylanläggningar som har dörrar och som använder ett mer miljövänligt köldmedium, installerat LED-belysning och använder värmepumpar, solpaneler och jordvärmelösningar. Dessa åtgärder har haft stor inverkan på butikernas energieffektivitet. Dessutom värms allt fler butiker upp med hjälp av spillvärme från kylanläggningarna. Man har också strävat efter att göra sig av med enskilda energislukande kylanläggningar.

Satsningarna på förnybar energi och energieffektivitet är en del av klimatåtgärderna, och S-gruppens mål är att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ 2025.

Mer information: Matti Loukkola, chef för energistyrning, S-gruppen, matti.loukkola(at)sok.fi, tfn 050 346 2823

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.