SOK

S-gruppen publicerade en personal trainer för matinköp

Bör sockerkällorna på inköpslistan bytas ut? Visar saltmätaren rött? Varifrån kan man få fler fibrer? Med hjälp av den nya Näringskalkylatorn i tjänsten Mina köp i S-mobil kan man kontrollera hur hälsosamma matinköp man har gjort och göra klokare val i mataffären. Kalkylatorn som har tagits fram i samarbete med Finlands ledande näringsforskare hjälper dig att följa matinköpens kvalitet och avslöjar bland annat källor till omättat fett, fibrer, salt och socker.

14.9.2020

– Det är jobbigt att tolka andelen gram i näringsinnehållsförteckningen och talen är inte lätta att relatera till helheten. Näringskalkylatorn är lätt att använda och responsen från den ställs i förhållande till kundägarens eller familjens totala inköp. Det gör responsen mer personligt anpassad. Målet är att få finländare att följa kvaliteten på näringen och ätande i rätt proportion. I bästa fall stödjer hälsosam kost och klimatsmart ätande varandra, säger Pekka Litmanen, kundrelationsdirektör inom S-gruppen.

Näringskalkylatorn nyttjar kundernas egna inköpsdata. Att följa med matinköpens hälsoaspekt kräver ingen extra ansträngning när informationen kommer direkt från de egna köpen och ställs i relation till rekommendationerna.

– Man behöver inte föra matdagbok eller knappa in det man äter i någon app, utan informationen ackumuleras automatiskt. Källorna till näringsämnena kan granskas ända ner på produktnivå och kalkylatorn kan till exempel avslöja källorna till det dolda saltet, berättar Mikael Fogelholm, professor i näringsfysiologi vid Helsingfors universitet, och som varit med och tagit fram kalkylatorn.

"För många visar saltmätaren rött"

I kalkylatorn är det lätt att följa näringsämnen som utgör störst utmaningar för finländarna, till exempel mängden salt, fibrer, socker och omättat fett. Näringskalkylatorn visar näringsvärdenas relativa andel av det totala energiinnehållet för dina matinköp och jämför dem med officiella näringsrekommendationer.

Grönt indikerar att det går bra och att de totala näringsvärdena är inom rekommendationerna. Gult anmärker om att det totala energiinnehållet är nära rekommenderade värden, men ändå 10–20 procent utanför rekommendationerna. Rött uppmärksammar dig på att nu avviker intaget från rekommendationerna och det finns anledning att titta närmare på källorna till näringsvärdena.

– Jag gissar på att för många visar saltmätaren rött eftersom så gott som nio av tio finländare konsumerar för mycket salt. Det gäller alla åldersgrupper. Det höga saltintaget har ett samband med vanliga folksjukdomar: förhöjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att konsumera mera grönsaker, rotfrukter, frukt och bär och göra intaget mer mångsidigt skulle vi samtidigt få i oss mer fibrer, mindre salt och förbättra kvaliteten på fettet, säger Maijaliisa Erkkola som är docent i näringsfysiologi vid Helsingfors universitet och har varit med och tagit fram tjänsten.

Kalkylatorn får uppgifterna från näringsinnehållsförteckningen på livsmedelsförpackningarna. Uppgifter om näringsinnehållet i oförpackade produkter, till exempel frukt och grönsaker, har hämtats separat i Fineli, en livsmedelsdatabas som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). På detta sätt får konsumenterna omfattande kostinformation på ett helt nytt sätt på ett och samma ställe. I tjänsten tillämpas rekommenderade värden som baserar sig på de finska näringsrekommendationerna, Fineli och Europaparlamentets och rådets förordning.

Mina köp är en tjänst som är avsedd för ägarkunderna. Med hjälp av den kan du följa upp dina köp under det gångna året. Tjänsten har redan nästan 400 000 användare. I tjänsten kan kunden följa till exempel näringsvärden, inhemskhet, koldioxidavtryck och andelen frukt och grönt i inköpen.

Så här börjar du använda näringskalkylatorn:

  • Ladda ner S-mobil i din appbutik. Du hittar tjänsten Mina köp i avsnittet Min egen butik.

  • Tjänsten fungerar även på datorn. Logga in på webbplatsen S-kanava.fi i avsnittet Bonus och köp.

Mer information:

Pekka Litmanen, kundrelationsdirektör, SOK, pekka.litmanen(at)sok.fi, tfn 010 76 80724

Mikael Fogelholm, professor, Helsingfors universitet, mikael.fogelholm(at)helsinki.fi, tfn 050 318 0302

Maijaliisa Erkkola, docent i näringsfysiologi, universitetslektor, Helsingfors universitet, maijaliisa.erkkola(at)helsinki.fi, tfn 050 416 0389


Bilder: SOK

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.