S-gruppen och LokalTapiola undertecknade samarbetsavtal

S-gruppen och LokalTapiola undertecknade samarbetsavtal

S-gruppen och LokalTapiola-gruppen, som i början av sommaren meddelade att de fördjupar samarbetet, har nu ingått ett samarbetsavtal. Parterna undertecknade ett avtal om strategi- och bonussamarbete på måndagen. Avtalet om en fusion av S-Banken Ab och LokalTapiola Bank Ab, som undertecknades i slutet av maj, träder samtidigt i kraft.

25.11.2013

S-gruppen och LokalTapiola-gruppen, som i början av sommaren meddelade att de fördjupar samarbetet, har nu ingått ett samarbetsavtal. Parterna undertecknade ett avtal om strategi- och bonussamarbete på måndagen. Avtalet om en fusion av S-Banken Ab och LokalTapiola Bank Ab, som undertecknades i slutet av maj, träder samtidigt i kraft.

Förberedelserna inför det strategiska samarbetet påbörjas i januari 2014, den nya S-Banken inleder verksamheten i början av maj och bonussamarbetet startar i början av juni.

– Samarbetet utgör en bra grund för båda grupperna att utveckla konkurrenskraftiga servicemodeller för de gemensamma kunderna, modeller där tjänster inom handel och finans kombineras till en funktionell och konkurrenskraftig helhet, säger Jari Sundström, bolagsgruppdirektör i LokalTapiola.

Samarbetsområden är finans- och försäkringstjänster, distribution, ersättningsanskaffning och övrig anskaffning samt investeringar i affärsplatser och fastigheter.

Bonussamarbetet inleds på sommaren, banken startar i början av maj

Bonussamarbetet innebär att kundägarna får Bonus för LokalTapiolas försäkringsprodukter. Bonussamarbetet och informeringen av kunderna börjar i juni 2014. För LokalTapiola-gruppens och S-gruppens gemensamma kunder märks bonussamarbetet konkret bl.a. i S-Förmånskort Visa som förses med LokalTapiolas logo.

Det har nu fastställts att S-Banken och LokalTapiola Bank fusioneras 1.5.2014. I fusionen grundar bankerna en ny bank som går under namnet S-Banken Ab. Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna utan de nuvarande kundrelationerna fortsätter såsom tidigare. Alla gällande kundavtal överförs automatiskt till den nya S-Banken.

– Den nya S-Banken kan erbjuda kundägarna i handelslagen ett större produktutbud och kunderna i LokalTapiola får tillgång till ett betydligt bredare servicenätverk för att sköta sina bankärenden, säger S-Bankens styrelseordförande Jari Annala.

Tilläggsinformation:

Direktör Harri Miettinen, SOK, 010 76 80230

Styrelseordförande Jari Annala, S-Banken, 010 76 82040

Bolagsgruppdirektör, Jari Sundström, LokalTapiola, 09 453 2845

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.