S-gruppen köper LokalTapiola-gruppens andel i S-Banken

S-gruppen köper LokalTapiola-gruppens andel i S-Banken

SOK och S-gruppens regionhandelslag köper LokalTapiola-gruppens andel i S-Banken. Samtidigt omorganiserar S-Banken och LokalTapiola sitt fondsamarbete. S-gruppens ägarkunder får även i framtiden Bonus på LokalTapiolas försäkringar.

30.6.2021

LokalTapiola Skadeförsäkring, LokalTapiola Livbolag och regionbolagen i LokalTapiola säljer alla sina aktier i S-Banken till Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och de regionhandelslag som ingår i S-gruppen. Samtidigt säljer Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo sina aktier till S-gruppen. I nuläget äger bolagen en fjärdedel av S-Banken.

Parterna har beslutat att köpesumman inte ska offentliggöras.

”S-Banken har vuxit till en bank med komplett service och spelar en central roll i S-gruppens strategi. I framtiden kan vi ha ett allt närmare samarbete och utveckla ännu bättre tjänster för ägarkunderna. S-gruppen är starkt engagerad i att trygga den egna bankens tillväxt och att ständigt öka fördelarna för ägarkunderna”, säger Jari Annala, ordförande för S-Bankens styrelse.

De planerade arrangemangen förtydligar samarbetet mellan LokalTapiola-gruppen och S-Banken. 

”I LokalTapiola-gruppens nya strategi framhävs en kraftig satsning på finansiella tjänster. Vi vill ytterligare stärka livsskyddet för våra nuvarande och våra nya ägarkunder, även i fråga om ekonomiska buffertar och investeringar. Tack vare fondarrangemanget kan vi i framtiden satsa allt mer på att utveckla vår egen fondrörelse. Som grupper fortsätter vi det strategiska samarbetet och kunderna får S-gruppens Bonus på försäkringspremier även i framtiden”, säger Juha Koponen, chefdirektör för LokalTapiola.

Ändringar i fondsamarbetet

I samband med det förvärv som offentliggjordes idag omorganiserar S-Banken och LokalTapiola sitt fondsamarbete. Fondsamarbetet mellan bolagen upphör. Under senare delen av 2021 överförs förvaltningen av LokalTapiola-fonderna till Seligson & Co, som ägs av LokalTapiola. Nu förvaltas LokalTapiola-fonderna av FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Banken-koncernen. Verksamheten i S-Bankens egna fonder förändras inte.

”I framtiden kan vi fokusera på att ge över en kvarts miljon kunder i S-Bankens fonder en ännu bättre service”, säger Pekka Ylihurula, verkställande direktör för S-Banken.

”Efter överföringen av fondförvaltningen stiger kapitalet i de fonder som förvaltas av fondbolaget Seligson & Co till nästan 7 miljarder euro och i och med detta blir vi ett av Finlands största fondhus”, säger Samu Anttila, verkställande direktör för LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Företagsförvärvet och de planerade ändringarna i fondsamarbetet kräver ännu myndigheternas godkännande.

Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna. Investerarna i LokalTapiola-fonderna kommer att informeras personligen i god tid om sådana ändringar i tjänsterna som eventuellt gäller dem. 

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.