Kuvateksti

S-gruppen hade ett gott år – ökad försäljning, bättre resultat

Den stadigt ökade försäljningen och den bättre prestationsförmågan förbättrade S-gruppens resultat för år 2017.

9.2.2018

S-gruppens rörelseresultat uppgick år 2017 till 344 miljoner euro, året innan var det 290 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat åter steg till 41 miljoner euro efter att ha varit 29 miljoner euro året innan. Hela S-gruppens detaljhandelsförsäljning exklusive skatt ökade i fjol med 2,3 procent och uppgick till 11 273 miljoner euro.

– Den goda resultatutvecklingen fortsatte i synnerhet inom varuhushandeln, hotellen och restaurangerna samt ABC-stationerna. Sokos och Emotions klart positiva resultat är en bra prestation i den skarpa konkurrensen på marknaden, framhåller Taavi Heikkilä, koncernchef SOK. 

Varuhushandelns resultat är en följd av förnyade Sokos bättre inriktade sortiment och nya märken i synnerhet inom herrkonfektion. Resebransch- och bespisningsverksamheten livades upp genom det ökade antalet utländska resenärer, förnyade restauranger och satsningarna på förbättrade kundupplevelser. På ABC-stationerna var det främst de sänkta bränslepriserna och reformerna inom restaurangverksamheten som bidrog till tillväxten.

Också S-gruppens dagligvaruhandel uppvisar ett fortsatt gott resultat. Matbutikernas ökade försäljning har kompenserat den inverkan de sänkta täckningsbidragen har haft på resultatet, och gruppens marknadsandel har fortsättningsvis stärkts.

Digitaliseringen förbättrar prestationsförmågan och betjäningen

S-gruppens investeringar under året uppgick till 492 miljoner euro. Under de senaste åren har dagligvaruhandelns nya logistikcenter, som tas i bruk i sin helhet under loppet av 2018, varit S-gruppens största investeringsobjekt.

– Centret, som till största delen redan har tagits i bruk, är ett modellexempel på hur stor inbesparingspotential automatisering kan ha. En effektiv logistik är en central förutsättning för billigare priser och god tillgänglighet. Dessutom investerar vi i andra stora digitala projekt och tjänster och på energieffektivitet, berättar Heikkilä. 

Handelslagen betalade totalt 334 miljoner euro som Bonus till sina ägarkunder. I genomsnitt betalades 164 euro om året till varje ägarkundshushåll, om man utom bonusarna också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen. 

S-gruppens sammanlagda rörelseresultat för år 2018 väntas nå 2017 års nivå. SOK-koncernens rörelseresultat förväntas stiga ytterligare. 

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–12/2017

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–12/2017:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 273 miljoner euro (föreg. år 11 020 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 2,3 procent.

 • Det operativa resultatet uppgick till 344 miljoner euro (föreg. år 290 milj. euro).

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 296 miljoner euro (föreg. år 292 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 492 miljoner euro (föreg. år 510 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 355 963 (föreg. år 2 292 039).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 36 694 (föreg. år 37 397) personer. Personalminskningen är främst en följd av stängningen av marketenheter i Lettland och Litauen.

 • S-gruppen sysselsätter under dettas år ca 13 000 sommarjobbare.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 631 (föreg. år 1 633).

 • S-mobil, som binder samman handelns och bankens tjänster, har laddats ned redan 1,35 miljoner gånger.

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–12/2017:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7 064 miljoner euro (föreg. år 7 074 milj. euro).

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 41 miljoner euro (föreg. år 29 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 5 miljoner euro (föreg. år 23 milj. euro). Resultatet tyngdes av kostnaderna av engångskaraktär som anknöt till stängningen av marketenheterna i Lettland och Litauen.

 • Investeringarna uppgick till 58 miljoner euro (föreg. år 93 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av året 6 095 (föreg. år 6 722) personer. Personalminskningen är främst en följd av stängningen av marketenheter i Lettland och Litauen.

SOK-koncernens bokslutsrapport 1–12/2017 publiceras i sin helhet 9.2.2018 på S-kanava. S-gruppens års- och ansvarsrapport samt SOK-koncernens bokslut för år 2017 med bilagor offentliggörs i mars 2018.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.