S-Banken tar emot finska mark också som mynt

S-Banken tar emot finska mark också som mynt

25.10.2011

S-Banken, ett företag i S-gruppen, börjar ta emot finska mark vid sina kundtjänstställen på Prisma och Sokos. Sedlar och mynt i mark kan lämnas till S-Banken till slutet av februari 2012, då inlösningen av mark upphör helt. Vid slutet av februari har tio år förflutit sedan parallellbruket av mark och euro upphörde.

– Det finns fortfarande rätt stora mängder mark i omlopp, och inväxlingstakten ökar säkert innan tidsfristen går ut. Vi vill också ta vår del av ansvaret för marktalkot, säger direktör Jari Sinkkonen, ansvarig för S-Bankens affärsverksamheten med personkunder.

S-Banken är i likhet med Finlands Bank ett av de få ställena där man kan växla in mynt. Enligt Finlands Banks statistik, är fortfarande ca 1,7 miljarder mark i omlopp, av dem ca 600 miljoner i mynt.

En del är i sedlar och mynt som inte längre växlas in. Av mynten växlas in endast de som tillhör den sista serien som användes före övergången till euro. Av sedlarna växlas alla av typ 1945 eller nyare in.

Markens växelkurs är fortfarande densamma som vid övergången till euro. En euro motsvarar 5,94573 mark. 

Sinkkonen rekommenderar att man växlar in sina mark om man har större belopp.

– Det lönar sig att behålla några sedlar och mynt som minnen från marktiden. Marksedlar och –mynt i gott skick kan ha numismatiskt värde i framtiden.

Mer information:                 Direktör Jari Sinkkonen, S-Banken Ab, tfn 010 76 81378, jari.sinkkonen@s-pankki.fi.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.