Orolig inför hotet om coronavirus? De vanligaste frågorna kring handlande

Orolig inför hotet om coronavirus? De vanligaste frågorna kring handlande

Hur hanterar man hygienen under coronavirusepidemin? Räcker varorna på hyllan? Vad borde personer i riskgrupperna tänka på då de ska handla? I den här artikeln har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar om hur vi för vår del har förberett oss för spridningen av coronavirus COVID-19.

19.3.2020

1. Hur har coronaviruset påverkat S-gruppens tjänster?

Dagligvaruhandeln och näthandeln med mat har varit livliga, men antalet kunder på hotellen och ABC-trafikbutikerna har minskat kraftigt. Restaurangernas verksamhet har begränsats enligt beslut av Finlands regering. Som anpassningsåtgärder i situationen som coronaviruset har medfört, har man vid en del av S-gruppens verksamhetsställen begränsat bl.a. öppettiderna och utbudet av tjänster.

2. Räcker varorna på hyllan?

Det kommer mer varor varje dag, så man behöver inte vara orolig. Vissa produktgrupper kan på grund av den ökade efterfrågan tillfälligt vara slut, men logistiken fungerar, och varuströmmarna kommer inte att brytas.

3. Vad borde kunderna beakta då de besöker butiken?

Iaktta alltid god handhygien. Man ska helst tvätta händerna innan man handlar, och också då man har handlat färdigt. Det finns en handtvättningsstation i de flesta butikerna, vanligen vid returautomaterna för flaskor. Det finns också handdesinfektionsmedel i våra butiker.

Skydda munnen och näsan med en näsduk eller ärm då du hostar eller nyser.

Är man det minsta sjuk ska man inte komma till butiken, utan anlita matbutiken på nätet eller ty sig till sina grannar, vänner eller släktingar.

Håll dig också minst en meter från personalen och de andra kunderna under hela butiksbesöket, också då du packar inköpen.

4. Hur hindrar ni trängsel i butikerna?

Nu behöver vi gott samspel av alla i butiken. Man måste också komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd på minst en meter till andra människor under hela butiksbesöket. Man ska vänta på sin tur vid fruktvågen och kassan, och också då man ska packa ned sina betalda inköp. I S-gruppens matbutiker installerar man just nu i närheten av kassorna golvdekaler, som påminner om att man ska hålla avståndet i kassakön. Om det bara är möjligt ska man inte ta hela familjen, i synnerhet inte minstingarna, med sig som hjälpredor.

Vi påminner om butikens spelregler med ljudmeddelanden, infoskärmar och skyltar i butiken, och personalen kan vid behov ingripa, om det uppstår trängsel i butiken. Vi har kommunicerat om våra spelregler också på vår webbplats S-ryhmä.fi, på våra kanaler i sociala medier och med direktutskick per e-post som når den breda allmänheten.

5. När ska personer i riskgrupper helst handla i butik?

Matbutiken på nätet är den absolut smartaste lösningen för riskgrupperna, eftersom man inte har kontakt med andra människor och risken för smitta minimeras. Just nu är det rusning på nätbutiken, så det är lönt att beställa i god tid. Att be om hjälp av vänner, släktingar eller grannar är ett annat bra alternativ - vi tar hand om varandra och hjälper dem som behöver hjälp.

Om man ändå är tvungen att handla själv, är morgonens första öppettimme den bästa tiden, eftersom det då finns minimalt med smittobärare i luften och varorna i hyllan är nya. I butiker som håller öppet dygnet runt är timmarna mellan nio på kvällen och åtta på morgonen allra lugnast. I Helsingfors har HOK-Elanto, som en del av Helsingforshjälpen, öppnat en matbeställningstjänst för kunder över 70 år. Anhöriga kan också hjälpa till och beställa på nätet för sin närståendes räkning (anvisning på webbsidan foodie.fi/helsinkiapu).

Pirkanmaan Osuuskauppa åter erbjuder hemtransporttjänster för åldringar tillsammans med tidningen Aamulehti och lokala idrottsföreningar. Turun Osuuskauppa har också öppnat en telefontjänst för matbeställningar till åldringar. Man undersöker möjligheterna till en sådan tjänst för åldringar också på andra håll.

6. Kan man under en epidemi tryggt äta oförpackade fruktar och grönsaker?

I butiken kan man inspektera frukt och grönsaker med ögonen och bara röra vid produkter som man tänker köpa. Även personalen hanterar frukter och grönsaker med hygien i särskild åtanke i butikerna.

Det är ändå skäl att skölja frukter och grönsaker före användning – precis som normalt

7. Hur ser ni till att smittan inte sprids i butiken?

De olika beröringsytorna i butikerna – köpvagnar, vågar, snabbkassor och betalterminaler rengörs nu särskilt effektivt.

Man har också gjort ändringar i butikerna. Man har till exempel slutat använda kundpinnar i S-matbutikerna, och vid kassorna har man installerat skärmar av plexiglas som skyddar personalen. Är man det minsta sjuk, får man inte komma på jobb.

Kvittoterminalerna har vänts mot kunderna så, att kunderna själva tar det utskrivna kvittot. Man kan också få kvittot i elektroniskt format. Man kan aktivera de elektroniska kassakvittona i S-mobil och genom att uppdatera S-Förmånskortet vid S-Förmånskortsterminalen på S-Förmånskortsterminalen i butiken.

Nu ska man helst betala med kort. Man kan betala kontaktlöst med betalkortet upp till 50 euro. Man kan också betala med telefonappen MobilePay vid S-gruppens alla matbutiker.

Man ska ändå tvätta händerna noggrant före och efter ett butiksbesök. Det finns en handtvättningsstation i de flesta butikerna, vanligen vid returautomaterna för flaskor. Butikerna står också till tjänst med handdesinfektionsmedel.

8. Vilket är bättre under epidemin, kundkorg eller kundvagn?

Vi rekommenderar starkt att du väljer en kundvagn. Kundvagnen är lättare att rengöra och genom att använda kundvagnen skapar du också automatiskt ett lämpligt säkerhetsavstånd till andra kunder.

9. Jag är sjuk. Kan jag komma till butiken? Kan jag använda nätbutiken?

Nu ska man inte komma till en butik ens då man har lite snuva. Vår matbutik på nätet, foodie.fi, betjänar också kunder i hemkarantän och sådana som ligger sjuka hemma. Du kommer väl ihåg att du inte kan handla själv, om hälsomyndigheten har bestämt att du ska vara i karantän. Om du inte bor inom någon nätbutiks verksamhetsområde, rekommenderar vi att du tyr dig till en granne.

10.  Det är rusning i nätbutiken. Kommer läget att bli lättare?

Vi försöker på alla möjliga sätt öka leveranskapaciteten. Man har skolat upp ett stort antal nya plockare för nätbutiken vid många av våra butiker. Anställda vid exempelvis S-gruppens hotell och restauranter arbetar nu som plockare. Nätbutiker för mat har grundats vid butiker i osedvanligt snabb takt, också på nya orter.

Det lönar sig att följa med situationen i butiken som levererar till dig, eftersom nya leveransställen öppnas i takt med att kapaciteten ökar.

11. Hur gör ni, om någon anställd insjuknar i coronavirussjukdomen?

Vi har instruerat personalen att man nu måste stanna hemma, om man känner sig det minsta krasslig. Vi ägnar hygienprocedurerna särskild uppmärksamhet vid våra verksamhetsställen, och t.ex. alla ytor som är utsatta för beröring rengörs ofta. Vid våra butiker har vi tagit i bruk procedurer som skyddar såväl vår personal som våra kunder – t.ex. skyddande skärmar vid kassorna och dekaler som påminner om skyddsavståndet mellan köande kunder. Vi påminner regelbundet om skyddsavstånd och andra spelregler som gäller i butiken med ljudmeddelanden och infoskärmar.

S-gruppen är en av de största arbetsgivarna i Finland, så det är helt möjligt att också anställda eller deras familjemedlemmar insjuknar. Om någon av våra anställda insjuknar, agerar vi enligt hälsomyndighetens instruktioner. Vid behov  spåras personer som kan ha blivit utsatta för viruset och försätts i karantän enligt anvisningar från kommunens hälsomyndighet. Vid behov stryker vi självmant personer som har utsatts för viruset från skiftlistan att vänta på ordination av läkaren som ansvarar för smittosamma sjukdomar i kommunen. Vi har instruktioner till verksamhetsställena avseende både utredning av smittofallen och verksamhetsmodeller för exempelvis av behovet påkallad effektiviserad städning. Personalens och kundernas säkerhet har i alla lägen högsta prioritet, och vi ser alltid till att man utan oro kan arbeta och handla hos oss.

Det är skäl att minnas att coronaviruset främst sprids i närkontakt och som droppsmitta. Med närkontakt avses att man är ansikte mot ansikte över 15 minuter på mindre än två meters avstånd från en smittad person. I butiker är sådan kontakt en mycket ovanlig företeelse. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är risken för smitta liten vid kontakter av annat slag.

12. Hur kommunicerar ni eventuella fall av covid-19 till allmänheten?

Det är kommunens hälsomyndighet som ansvarar för kommunikationen om smittofall, och personer som varit i närkontakt med den smittade personen kontaktas personligen. Som S-grupp kan vi inte kommunicera offentligt om smittofall, eftersom de anställdas hälsouppgifter alltid är underställda integritetsskydd.

Läs också

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.