Ruokaostokset ja Bonus

Kooperativ verksamhet är inne – den snabba ökningen av antalet kunder förbättrade S-gruppens rörelseresultat

Ökningen av antalet kunder och den positiva utvecklingen för hotell, restauranger och markethandel gynnade S-gruppens resultatutveckling i januari–juni 2023. Inom dagligvaruhandeln utvecklades försäljningen under det första halvåret fortfarande bättre än på den övriga dagligvarumarknaden, och rekordmycket Bonus betalades till ägarkunderna.

29.8.2023

I januari–juni 2023 var det sammanlagda rörelseresultatet (FAS) för regionhandelslagen och SOK-koncernen 149 miljoner euro. Tillväxten jämfört med motsvarande tidpunkt året innan var 83 miljoner euro. S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning ökade med 7,3 procent och var nästan 6,9 miljarder euro.

SOK-koncernens rörelseresultat (IFRS) i januari–juni vände till en vinst och uppgick till 38 miljoner euro. Orsakerna till att resultatet förbättrades med över 60 miljoner euro var framför allt S-Bankens starka utveckling och hotellbolaget Sokotel som återhämtade sig efter coronakrisen.

– Våra affärsverksamheter som led av coronapandemin har fortsatt att återhämta sig även i år. Rörelseresultatet förbättrades dels tack vare den kraftiga återhämtningen bland hotell och restauranger och dels tack vare den genomgående goda försäljningstillväxten som berodde på det ökade antalet kunder. Under rådande förhållanden framhävs handelslagets styrkor: priskonkurrenskraft, fördelarna med ägarkundsrelationen samt anpassade sortiment och lyckade förnyelser av nätverket tilltalar konsumenterna. Detta märks särskilt väl inom dagligvaruhandeln, säger Hannu Krook, SOK:s koncernchef.

S-gruppens investeringar ökade med över 50 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 309 miljoner euro i januari–juni. En stor del av investeringarna fördelade sig till olika delar av Finland och gällde bland annat utveckling av servicenätverket, näthandeln, digitalisering och energieffektivitet.

Under det första halvåret betalades rekordhöga 213 miljoner euro ut som Bonus till ägarkunderna, vilket var cirka 20 miljoner euro mer än i fjol. Även antalet sommarjobbare var rekordhögt och cirka 17 000 unga erhöll viktig arbetslivserfarenhet i regionhandelslagen och S-gruppens övriga företag.

Försäljningsutvecklingen inom dagligvaruhandeln var starkare än på den övriga dagligvarumarknaden för tredje året i rad

Inom S-gruppens markethandel förbättrades både försäljningen och rörelseresultatet jämfört med januari–juni året innan. Den försämrade köpkraften och konsumenternas försiktighet avspeglades på markethandeln i form av ökad prismedvetenhet och övergång till förmånligare produkter. Konsumenterna överväger anskaffningar noggrant, särskilt inom bruksvaruhandeln, och skjuter också upp vissa anskaffningar. Trots den utmanande omvärlden ökade Prismas försäljning av bruksvaror i januari–juni jämfört med året innan.

Prislöftet och förnyelsen av nätverket inom dagligvaruhandeln ledde till att både antalet kunder och försäljningen ökade betydligt. I S-gruppens matbutiker, såväl i Prisma som i S-market-, Sale-och Alepa-butikerna, utvecklades försäljningen bättre varje månad det första halvåret än på den övriga dagligvarumarknaden i Finland. Tillväxten har varit starkare än på den övriga marknaden för tredje året i rad. Även matbutiken på nätet växte under det första halvåret. Som bäst var tillväxten på månadsnivå till och med 20 procent snabbare än i fjol.

Försäljningen i S-gruppens Foodservice-företag, Meira Nova Oy, ökade också betydligt snabbare än på den övriga marknaden under början av året.

Hotellens och restaurangernas resultat förbättrades avsevärt – den planerade momshöjningen hotar den fortsatta återhämtningen

Både försäljningen och rörelseresultatet för S-gruppens resebransch- och bespisningsverksamhet förbättrades avsevärt i januari–juni jämfört med året innan. De positiva vindarna fortsatte i juli, då försäljningen var rekordhög. Fortfarande är det en bit kvar till nivån före coronapandemin. Lyckade investeringar i nätverket, de digitala kanalerna och olika koncept har påskyndat återhämtningen.

Den goda utvecklingen under det första halvåret var särskilt synlig inom restaurangverksamheten. Snabbmat ökar i popularitet och många av S-gruppens restaurangkoncept, såsom Pizza&Buffa, tillfredsställer efterfrågan mycket väl. Även den första restaurangen i Babista-kedjan som öppnades i S:t Michel och erbjuder högklassig kebab har fått ett utmärkt mottagande. Inom inkvarteringsförsäljningen har särskilt evenemangs- och gruppresor samt fritidsresor återhämtat sig. Internationella affärsresor återhämtar sig däremot långsammare.

– Återhämtningen bland hotell och restauranger är särskilt glädjande efter de tunga coronaåren. Pandemin åtföljdes snabbt av en allt svårare ekonomisk situation och kriget påverkade den globala turismen. Den planerade höjningen av den nedsatta momssatsen på 10 procent till 14 procent skulle vara ett hårt bakslag mot inkvarteringsförsäljningen just nu. Finland borde ha tålamod och låta tjänsterna återhämta sig, betonar Krook.

Gynnsam utveckling inom varuhushandeln, trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln – nya Sokos öppnar i Vasa 2024

S-gruppens trafikbutiksverksamhet och bränslehandel fick ett uppsving i januari–juni, då allt fler började resa igen jämfört med året innan, och det ordnades allt fler gruppresor och offentliga evenemang. Tack vare detta ökade antalet kunder och efterfrågan på ABC-kedjans tjänster. Utvecklingen var positiv, såväl för ABC-stationernas restauranger och marketar som för försäljningen av biltvättar. ABC-laddningsnätverket utvidgades kraftigt under det första halvåret och försäljningen av elbilsladdning femdubblades. Rörelseresultatet inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln i januari–juni var något lägre än året innan och försäljningsintäkterna minskade jämfört med året innan på grund av nedgången i marknadspriserna på bränsle.

Varuhus- och fackhandeln fortsatte att återhämta sig från coronapandemin i jämn takt, då folk uträttade mer ärenden i centrum. Både försäljningen och rörelseresultatet utvecklades positivt i januari–juni. Näthandeln växte kraftigt i synnerhet under årets andra kvartal tack vare förnyelsen av webbutiken Sokos.fi. Handeln växte särskilt raskt inom skönhets- och modeprodukter. Sokos som uppvisar en stabil utveckling förnyar också sitt nätverk, och Handelslaget KPO öppnar ett helt nytt varuhus i Vasa 2024. Även förnyelsen av butikerna i Finlands största specialaffärskedja inom skönhet, Emotion, går snabbt framåt.

– Vid sidan av den goda försäljnings- och resultatutvecklingen under det första halvåret var också sommarsäsongen som helhet tämligen framgångsrik för S-gruppen. Trots att utvecklingen av ekonomin och konsumenternas köpkraft är förenad med osäkerhetsfaktorer, är vår syn på resten av året positiv. Vi förväntar oss att både S-gruppens och SOK-koncernens rörelseresultat kommer att förbättras jämfört med året innan, konstaterar Hannu Krook.

Centrala nyckeltal 1–6/2023

Regionhandelslagen + SOK-koncernen 1–6/2023:

  • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 6 888 miljoner euro (2022: 6 419 mn €).

  • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 149 miljoner euro (2022: 66 mn €).

  • Investeringarna uppgick till 309 miljoner euro (2022: 253 mn €).

  • Medlemmarna i handelslagen uppgick till 2 531 756 i slutet av juni (2022: 2 481 525). Utbetald Bonus uppgick till 213 miljoner euro (2022: 194 mn €).

  • Antalet aktiva anställningar var 48 128 i slutet av juni (2022: 47 870). (Siffran inkluderar S-Banken.)

  • Det sammanlagda antalet verksamhetsställen uppgick till 2 008 i slutet av juni (2022: 1 949).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2023:

  • Omsättningen (IFRS) uppgick till 4 428 miljoner euro (2022: 4 034 mn €).

  • Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 38 miljoner euro (2022: -23 mn €).

  • Investeringarna uppgick till 30 miljoner euro (2022: 42 mn €).

  • Personalstyrkan uppgick till 6 256 i slutet av juni (2022: 5 997).

SOK-koncernens delårsrapport publiceras på S-ryhmä.fi 29.8.2023.


Bilder: Nico Backström

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.