Konkurrens- och konsumentverket godkände försäljningen av Stockmann Delikatessen till S-gruppen

Konkurrens- och konsumentverket godkände försäljningen av Stockmann Delikatessen till S-gruppen

Konkurrens- och konsumentverket har godkänt att Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland säljs till S-gruppens tre andelslag och SOK. Verket förutsätter dock att Stockmann Delikatessen fortsätter sina inköp fram till slutet av år 2018 från Tuko Logistics.

15.12.2017

Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland övergår till S-gruppen vid årsskiftet. Butikerna är stängda den 1–2 januari, och öppnar åter den 3 januari. Kunderna kan då, om de så önskar, använda Stockmanns stamkundskort eller S-Förmånskortet.

Fram till årsskiftet är Stockmann Delikatesserna öppna i normal ordning.

S-gruppens mål är att göra Delikatesserna till sina flaggskeppsbutiker, vars kvalitetskrav ligger på europeisk toppnivå och vars prisnivå minskar klart från den nuvarande.

Enligt SOK:s fältdirektör Arttu Laine fortsätter Delikatessens verksamhet till en början som förut, och större förändringar i butikerna syns under följande höst. Vid årsskiftet ligger fokus på ett smidigt vaktombyte.

– Flera produkters priser kommer att minska redan från årets början, lovar Laine.

– Nu börjar vi med iver planera förverkligandet av vårt utvecklingsmål. Sommarens och höstens publicitet har gett oss bra draghjälp i form av förslag och respons, fortsätter Laine.

– För Stockmann är det viktigt att våra kunder erbjuds Finlands bästa matbutik. Med hjälp av S-gruppen kommer Delikatessen att bli ännu mer attraktiv, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

S-gruppen och Stockmann publicerade i slutet av juni ett meddelande gällande affären om Stockmann Delikatessen. Då informerade parterna att affären förverkligas i slutet av december om KKV godkänner den. En officiell anmälan om affären lämnades till KKV i augusti.

Enligt affären övergår Stockmanns Delikatesser i Helsingfors centrum, Hagalund samt i Itis och Jumbos köpcentrum till HOK-Elanto, i Åbo till Turun Osuuskauppa och i Tammerfors till Pirkanmaan Osuuskauppa. Samtidigt övergår Delikatessens kedjefunktioner till SOK, och Delikatessköket som producerar Stockmann Meals-mat till SOK:s dotterbolag S-Herkkukeittiö Oy. Stockmann fortsätter själv att bedriva Delikatessens affärsverksamhet i sina varuhus i Baltikum.

Delikatessens hela personal i Finland, dvs. ca 700 personer, övergår i S-gruppens tjänst som s.k. gamla arbetstagare, och Delikatesserna fortsätter verksamheten i samtliga Stockmannvaruhus.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.