Kuvateksti

Kolumn: På planen i dag: ägarkunden vs stamkunden

Den största skillnaden är värderelaterad. Också om konkurrensen är knivskarp, som den ska vara i all tävlingsidrott, är allt ändå inte till salu. Principerna säljer vi inte, det är andan i handelslagen.

3.2.2013

I motsats till aktiebolag är handelslagets syfte inte att ge ett fåtal aktieägare så stor avkastning som möjligt, utan att producera tjänster och förmåner som kommer alla ägarkunder till godo.

Handelslagsverksamheten är en lagsport

Talar vi idrottsgrenar, är handelslagsverksamheten något av en lagsport. Besluten i S-gruppen tas av laget. Tanken är att man kommer fram till den bästa lösningen då kunderna är med som ägare om att utveckla en handel som tillfredsställer deras behov.

Det innebär inte att man gör avkall på effektiviteten. Kooperativet har visat sig vara en mycket slagkraftig företagsform. Då handelslaget frodas, går det bra också för ägarkunderna.

Tack vare den gemensamma framgången kan ägarkunderna i sina egna butiker, restauranger, hotell och andra verksamhetsställen åtnjuta ett allt större utbud av ägarkundsförmåner. Inte stamkundsförmåner, alltså.

Skillnaden är betydande. Stamkundsprogrammen är ett redskap som privata aktiebolag har tagit fram i syfte att få konkurrenterna på rygg.

Stamkunden äger ändå inte ens en liten smula av bolaget, till skillnad från ägarkunden i handelslaget, som gör en placering i sitt eget lag, dvs. handelslagets kassa, då hen ansluter sig.

S-gruppen har heller ingenting emot att ägarskaran växer. Alla äger en lika stor del. Och ju fler vi är, desto fler är vi om att styra bollen mot målet. Helst över mållinjen.

Vad väger tyngst i finalen?

I själva verket tävlar kooperationen och de övriga företagsformerna inte ens i samma serie. Det är onödigt att tala om att sopa planen med motståndaren. Att vara störst och mäktigast är inte något värde i S-gruppen. Det gemensamma goda är.

Tillbaka till värderingarna igen! Handelslaget syfte är att producera förmåner av olika slag åt ägarkunderna: välstånd. Om man råkar växa till sig under processen, är det ett tecken på att människorna har börjat fundera på vad som egentligen är viktigt här i livet.

Handelslagets värderingar framhäver ansvar och omsorg om samhället, människan och miljön. Det som görs på den arenan har stor betydelse.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.