Hygienen sköts effektivt i butikerna –”Det lönar sig inte att gå till butiken om man känner sig ens litet snuvig”

Hygienen sköts effektivt i butikerna –”Det lönar sig inte att gå till butiken om man känner sig ens litet snuvig”

Coronaviruset har fått de som hör till riskgrupperna att fundera på när man vågar handla i butikerna.

15.3.2020

För tillfället rengörs de olika kritiska ytorna i butiken såsom butikskärror, fruktvågar, snabbkassor och betalningsterminaler extra noggrant. Man kan handla i butikerna utan att oroa sig.

”I alla S-matbutiker effektiverar man nu allt som har med hygienen att göra p.g.a. coronaviruset. Personalens och kundernas hälsa är viktig för oss. Vi har uttryckligen påpekat åt alla att man inte får komma till jobbet om man känner sig ens litet flunssig, berättar S-gruppens planeringsdirektör Mika Lyytikäinen.

Även kunderna bör fundera över sin egen hälsosituation innan de går ut för att handla. Fastän man bara skulle känna sig litet förkyld så lönar det sig inte att gå till butiken utan vi rekommenderar att man istället tyr sig till grannen eller använder näthandeln, genom vilken man kan beställa matvarorna till hemdörren eller hämta varorna från upphämtningspunkten.”

Handhygienen är helt central då man försöker förhindra en smittosam sjukdom från att sprida sig. Det har finländarna förstått för t.ex. försäljningen av tvål har ökat de senaste dagarna relativt sett mest. Det är bra att tvätta händerna innan man handlar i butiken och också efter det. I en del butiker finns ett handtvättningsställe i anslutning till flaskreturautomaterna.

Tre alternativa sätt att handla

Rädslan för att få smitta tynger trots allt många personer som hör till riskgruppen. För dessa personer finns det i praktiken tre olika alternativ:

1. Från nätaffären kan man be om hemtransport där försändelsen lämnas vid ytterdörren.  På detta sätt undviker man kontakt och smittorisken minimeras. Just nu är det rusning i näthandeln så det lönar sig att göra beställningen i tid.

2. Ett annat bra alternativ är att be om hjälp av vänner, släktingar eller grannar.

”Alla som kan hjälpa t.ex. de släktingar som hör till riskgruppen eller egna grannar med att handla för dem är hjältar i vardagen”, säger Mika Lyytikäinen.

T.ex. i husbolagen lönar det sig att fundera över ifall uppköpen kunde centraliseras.  

3. Om man trots allt vill gå och handla själv så rekommenderas för riskgrupperna den första öppethållningstimmen på morgonen.I de butiker som är öppna dygnet runt är timmarna efter midnatt fram till klockan åtta på morgonen lugna.

”På morgonen finns det minst smittobärande partiklar i luften och nya produkter finns på hyllorna. Det skulle vara fint om kunderna skulle avstå från dessa timmar till förmån för dem som hör till riskgrupperna. Om man inte hör till riskgruppen så hinner man handla även senare”, instruerar Lyytikäinen.

Mest rusning är det i butiken under lunchrasten samt efter kl. 16. Eftersom viruset rör sig med människorna lönar det sig för personer som hör till riskgruppen att undvika dessa tider.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.