Tietosuoja Nainen sohvalla mobiili

Handeln blir allt mer datadriven – anpassade tjänster utvecklas utifrån exakta data

Kundernas köpdata utnyttjas för att ta fram tjänster och sortiment som underlättar vardagen. Inom S-gruppen förlängs tiden för behandling av köphistorikuppgifter från två till fem år i början av september så att den motsvarar allmän praxis i branschen. Förlängningen underlättar utvecklingen av tjänster som tillgodoser ägarkundernas föränderliga behov.

3.8.2020

Hur mycket grönsaker äter vi i vår familj? Hur stor är den inhemska andelen av mina matinköp och hur är det med koldioxidavtrycket? Elektroniska garantikvitton är enkla att hitta även flera år senare. I onlinematbutiken finns en smart inköpslista som rekommenderar produkter som du ofta köper och påminner om livsmedel som du kan tänkas behöva.

Dessa är exempel på tjänster som gör vardagen enklare och som har tagits fram inom S-gruppen genom att utnyttja kundernas köpdata. S-gruppen samlar in köpuppgifter om de ägarkunder som använder S-Förmånskort, och dessa uppgifter används för att räkna och betala ut Bonus och andra förmåner samt för att utveckla butikernas sortiment och digitala tjänster.

Från början av september förlängs tiden för behandling av köpuppgifter inom S-gruppen från nuvarande två år. Uppgifterna lagras så länge det behövs för användningsändamålet, dock i högst fem år. Lagringstiden motsvarar allmän praxis i handelsbranschen. En bedömning av hur lång lagringstid som behövs kommer att göras varje år.

Från början av 2021 börjar S-gruppen även samla in köpdata på produktnivå om tjänster inom turism- och restaurangbranschen, då man hittills har samlat in data endast på nivån för bonusköpens slutsumma. Även hotellen och restaurangerna vill ge olika typer av kunder allt mer personlig service. Genom att utnyttja köpuppgifter går det bättre att beakta kundernas vanor och önskemål även i digitala tjänster. Till dessa hör exempelvis vilka rätter en restauranggäst eller vilken rumsutrustning en hotellgäst kan tänkas vilja ha eller på vilken våning en gästs favoritrum ligger.

”Med hjälp av data förstår vi våra kunder bättre. Syftet med förlängningen av lagringstiden för köpuppgifter är framför allt att ta fram fler tjänster som gör livet enklare för ägarkunderna och utveckla vårt sortiment så att det är så kundanpassat som möjligt”, säger Pekka Litmanen, kundrelationsdirektör inom S-gruppen.

Hela 380 000 användare följer redan upp sina köp – hälften uppger att informationen påverkar deras konsumtionsbeslut

Hela 380 000 användare följer redan upp sin konsumtion i tjänsten Mina köp i S-mobil. Hälften av användarna uppger att tjänsten har påverkat deras köpbeteende*.

Tjänsten stöder såväl prismedveten som värdebaserad konsumtion. Till de mest populära funktionerna hör att följa upp de egna köpuppgifterna och konsumtionen av grönsaker samt kalkylatorn för inhemskt ursprung. Den senaste funktionen är familjedelning, som gör att personer som hör till samma ägarkundshushåll kan kontrollera även hela hushållets inköp. I tjänsten lanseras i höst även information om hur hälsosamma matinköpen är inklusive näringsinnehållet i dem.

”Mina köp är ett exempel på en tjänst som våra ägarkunder uppskattar eftersom den ger användarna värdefull information om deras köpdata. För vissa av våra ägarkunder är möjligheten att följa upp det egna köpbeteendet en av de viktigaste anledningarna till att använda S-gruppens tjänster”, säger kundrelationsdirektör Pekka Litmanen.

Kunderna är mer medvetna om behandlingen av kunduppgifter

Andelen kunder som anser att det är praktiskt att kunna utnyttja egna köpuppgifter har ökat. Kunderna är också mer medvetna om att de själva kan styra användningen av de personliga kunduppgifterna, visar en enkätundersökning** som S-gruppen låtit göra bland sina kunder.

”För oss är det viktig att behandlingen av kunduppgifter är transparent. Kunderna är mer medvetna än tidigare, men fortfarande finns det kunder som inte känner till sina rättigheter tillräckligt väl och därför är det viktigt att kommunicera aktivt om dem”, säger kundrelationsdirektör Pekka Litmanen.

En klar majoritet av svarspersonerna anser att det är till fördel att köpuppgifterna används för olika slags utvecklingsåtgärder, riktad kommunikation och utveckling av tjänster. Viktigast anses det vara för att utveckla butikernas sortiment (82 % av svarspersonerna). Tre av fyra tycker att det är till fördel att köpdata utnyttjas och konsumtionstrender identifieras för att utveckla nya tjänster. Av svarspersonerna uppger 70 procent att det är bra att tjänster som Mina köp lanseras.

Kunderna har alltid rätt att förbjuda insamling av exakta köpdata, om de så önskar. Då sparas slutsumman för de köp som ger Bonus för att Bonus ska kunna betalas ut, men det går inte att använda tjänster som utnyttjar exakta köpdata, till exempel Mina köp eller Smart inköpslista.

Enligt S-gruppens kundenkät** upplever 54 procent av svarspersonerna att de har fått tillräcklig information om behandlingen av de personliga kunduppgifterna. Av svarspersonerna vet 59 procent att de kan få en kopia av de personliga uppgifterna som finns lagrade i ägarkundsregistret. Totalt 52 procent av svarspersonerna vet att kunden själv kan styra användningen av de personliga uppgifterna genom att ge tillstånd eller förbud.

Inom S-gruppen informeras kunderna om rättigheterna i anknytning till behandling av köpuppgifter på olika sätt, bland annat genom kundkommunikation, videor och en förnyad dataskyddswebbplats, där dataskyddsfrågor förklaras i lättfattlig form.

Mer information: s-ryhmä.fi/inköpdata

I videorna på webbplatsen visas exempel på hur kunduppgifter används till förmån för kunderna.

Mer information för medier: Pekka Litmanen, kundrelationsdirektör, S-ryhmä, pekka.litmanen(at)sok.fi

*Uppgifterna baserar sig på en responsenkät i Mina köp i januari 2020.

**I enkätundersökningen deltog 3 316 S-gruppen-kunder och svarspersonerna utgör ett representativt urval ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Enkäten genomfördes i mars 2020.


Bilder: SOK

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.