Poika ostoksilla S-marketin hevi-osastolla

Försäljningen på S-gruppens hotell och restauranger ökar – i matbutikerna betonas nu handelslagens grundläggande löfte om en förmånlig varukorg

I januari–september uppgick S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning till närmare 9 945 miljoner euro, vilket är en ökning med över 9 procent från föregående år. Kraftigast var tillväxten på hotellen och restaurangerna. I S-gruppens matbutiker har försäljningsutvecklingen i Finland i år varit kraftigare varje månad än på den övriga livsmedelsmarknaden. Även inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln samt varuhushandeln har försäljningen utvecklats positivt.

21.10.2022

Försäljningen inom markethandeln i januari–september var drygt 7 117 miljoner euro. Det innebär en ökning på 3,1 procent jämfört med i fjol och med cirka 15 procent jämfört med året före coronan, dvs. 2019.

– Bakomliggande orsaker till den fina utvecklingen är att vi har lyckats med butiksförnyelserna och sortimentsarbetet samt att handelslagen har en god priskonkurrenskraft. I dessa tider betonas vårt grundläggande löfte om en förmånlig varukorg. I år har den totala marknadsökningen varit 2,4 procent, medan försäljningen inom S-gruppens dagligvaruaffärer har ökat betydligt snabbare än marknaden. Inom markethandeln har butiksförnyelserna framskridit planenligt från S-market-butikerna till Sale-kedjan, och härnäst kommer förnyelserna att fokuseras till Prisma-butikerna, säger SOK:s koncernchef Hannu Krook.

Positivt driv under hösten efter en livlig sommarsäsong

Försäljningen inom resebransch- och bespisningsverksamheten ökade under januari–september med cirka 60 procent jämfört med i fjol och uppgick till närmare 524 miljoner euro. I våras blev det liv och rörelse på S-gruppens hotell och restauranger och detta fortgår. I juli slogs alla tiders försäljningsrekord i Finland. Aktiviteten i augusti och september ökade tack vare de många evenemangen och semesterperioden i Europa. Även inom affärsresor håller läget på att normaliseras, och efterfrågan på mötes- och beställningstjänster ökar. Tack vare den aktiva början på höstsäsongen är utsikterna för resebransch- och bespisningsverksamheten under slutet av året och julfestsäsongen positiva.

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte även inom ABC-kedjan samt inom varuhus- och fackhandeln. Försäljningen inom varuhus- och fackhandeln ökade i januari–september med 10,5 procent jämfört med i fjol och uppgick totalt till närmare 180 miljoner euro. Försäljningen inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln uppgick till cirka 1 742 miljoner euro. Ökningen jämfört med i fjol var cirka 33 procent.

På ABC-trafikstationerna var handeln livlig under sommarsäsongen, även om vägtrafikvolymen minskade jämfört med i fjol på grund av att semesterresorna till utlandet ökade och priserna på bränsle steg. Trafikstationernas försäljning ökade särskilt i ABC-restaurangerna med buffén som det största dragplåstret. Efter sommaren har restaurangernas försäljning fortsatt att återhämta sig från coronatiden genom att det återigen ordnas gruppresor och evenemang. Även laddningen av elbilar fortsätter att öka stabilt genom att ABC-laddning-nätverket expanderar kraftigt.

– Kunderna har rört på sig aktivt även efter semestersäsongen. Efter den långa pandemitiden och genom att distansarbete har blivit vanligare vill folk samlas igen såväl i arbetet som på fritiden. Denna efterfrågan har vi inom S-gruppen lyckats tillgodose, säger Hannu Krook.

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 1–9/2022

För jämförbarhetens skull anges även förändringen i procent under 2019 före coronakrisen.

AffärsområdeFörsäljning (miljoner €)Förändring jämfört med 1–9/2021 (%)Förändring jämfört med 1–9/2019 (%)
Markethandel*7 117,4+3,1+14,9
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel1 741,7+32,6+33,9
Resebransch- och bespisningsverksamhet*523,7+59,7-15,8
Varuhus- och fackhandel179,9+10,5-13,8
Övriga382,1-4,8+1,2
S-gruppen totalt9 944,8+9,2+14,2

I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel samt järnhandeln. *I siffran ingår försäljningen i Estland och Ryssland. Affärsverksamheten i Ryssland har upphört. Affärsfunktionerna inom Prisma-butikerna och hotellen i Sankt Petersburg såldes i juni 2022.


Bilder: Eetu Ahanen

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.