Finlands största vindkraftverk tillhandahåller S-gruppen el – även volymen solel fortsätter växa starkt

Finlands största vindkraftverk tillhandahåller S-gruppen el – även volymen solel fortsätter växa starkt

S-gruppens största vindkraftsinvestering i Sarvisuo-området i Simo är näst intill färdig att börja producera el. De 27 vindkraftverk i vindparken som utvecklats av Vestas är nya och stora vindkraftverk, vilket gör att parken ensam producerar cirka hälften av affärsgruppens årliga elbehov.

16.3.2022

Den totala höjden av Enventus V162-kraftverken i vindparken i Sarvisuo är 247 meter. Tornen i kraftverken är 166 meter höga och rotorns diameter är 162 meter. Den totala märkeffekten i varje enskilt kraftverk är 5,6 megawatt och den totala effekten i vindparken är cirka 151 megawatt.

Att bygga vindparken har varit en investering på cirka 150 miljoner euro i sin helhet. I gengäld uppskattas dess årsproduktion vara så hög som 0,5 terawattimmar, vilket motsvarar ungefär hälften av S-gruppens elbehov.

– Efter att vi har tagit dessa nya kraftverk i bruk befinner vi oss i S-gruppen ett steg närmare självförsörjning vad gäller den el vi förbrukar. Dessa kraftverk säkerställer att vi producerar el från förnybara energikällor i samma mängd som vi förbrukar el, säger Mikko Halonen som är verkställande direktör för S-Voima.

Sarvisuo-projektet som startade 2020 omfattas av statens premiesystem för förnybar energi, eftersom projektet var en av vinnarna i anbudsförfarandet som ordnades 2018. I anbudsförfarandet söktes de förmånligaste produktionsmetoderna för samhället.

Vindkraftverken ställs in ännu under vårens lopp och parken kommer att vara i full drift i början av sommaren.

S-gruppen är den ledande producenten av solel

Antalet solpaneler placerade på taken i S-gruppens fastigheter och i fastigheternas omgivning nådde milstolpen med 100 000 paneler i slutet av förra året. Detta år ökar antalet kraftigt.

– Vi håller på att påbörja nästa byggfas tillsammans med handelslagen i vår. Enligt vår uppskattning kommer produktionskapaciteten för solel att öka betydligt under de kommande två åren. Detta betyder att vi förblir den ledande producenten och förbrukaren av solel, säger Halonen.

Till följd av väderförhållandena är produktionen av solel störst under sommarmånaderna. Enligt Halonen utgör det inget problem att produktionen koncentrerar sig till sommaren.

–Kylningsbehovet i våra butiker är också störst på sommaren, vilket gör att produktionstoppen för solel inträffar vid exakt rätt tidpunkt. Det lönar sig därför att använda solel lokalt.

För ett par år sedan offentliggjorde S-gruppen sina stränga klimatmål, enligt vilka gruppen före slutet av 2030 ska minska sina klimatutsläpp med 90 procent i förhållande till nivån 2015. Målet är att hela gruppen redan 2025 ska vara koldioxidnegativ i sin egen verksamhet, det vill säga att gruppen då ska binda upp mer koldioxid från luften än vad den producerar.

Mer information: Verkställande direktör Mikko Halonen, S-Voima Oy, 050 440 4811

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.