Den ökade försäljningen höjde ägarkundernas Bonus till 171 miljoner euro

Den ökade försäljningen höjde ägarkundernas Bonus till 171 miljoner euro

De sänkta priserna, de avreglerade öppettiderna och den effektiviserade verksamheten ökade S-gruppens försäljning i januari-juni och förbättrade gruppens resultat. Samtidigt ökade den Bonus som betalades till ägarkunderna betydligt.

8.8.2016

S-gruppens operativa resultat för januari-juni 2016 uppgick till 87 miljoner euro; år 2015 var det för motsvarande tid 73 miljoner euro. Den skattefria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 336 miljoner euro.

– Resultatförbättringen beror främst på den positiva resultatutvecklingen inom resebransch- och bespisningsverksamheten samt bruksvaruhandeln. Försäljningen inom dagligvaruhandeln har fortsättningsvis utvecklats kraftigt, och jag vill särskilt lyfta fram Prismaenheternas bruksvaruhandel, ett segment som, avvikande från trenden inom branschen som helhet, uppvisar en signifikant tillväxt, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

SOK-koncernens operativa resultat uppgick till 10 miljoner euro efter att ha varit tre miljoner euro året innan. Bakom resultatförbättringen står i synnerhet effektiviseringsåtgärderna inom SOK.

Till ägarkunderna betalades 171 miljoner euro i Bonus, sex miljoner mer än under motsvarande tid föregående år.

Avregleringen av öppettiderna ökade antalet arbetstimmar

De avreglerade öppettiderna har inverkat positivt också på annat än handelsgruppens försäljning och resultat. 

– Avregleringen av öppettiderna har gett hela handelsbranschen ett lyft. Utöver den ökade tillströmningen av kunder vid marketenheterna har vi kunnat erbjuda våra anställda fler arbetstimmar och anställa ny personal. Antalet arbetstimmar i S-gruppen har ökat med 500 personarbetsår under den förra halvan av året, säger Heikkilä. 

Försäljningen inom dagligvaruhandeln i S-gruppen ökar fortfarande; under det förra halvåret ökade den med drygt fyra procent till drygt tre miljarder euro.

– Den goda försäljningsutvecklingen och förbättrade resultatet förstärker våra möjligheter att även i fortsättningen sänka priserna på dagligvaror, betonar Heikkilä.

Mer information:Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200Direktör, CFO, Jari Annala, SOK, tfn 010 76 82040

Den kooperativa S-gruppen består av 20 regionhandelslag, åtta lokala handelslag och av dessa handelslag ägda Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–6/2016

S-gruppen i sin helhet (handelslagen + SOK-koncernen)

·         Den skattefria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 336 miljoner euro (föreg. år 5 248 milj. €).

·         Detaljhandelsförsäljningen ökade med 1,7 procent.

·         Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 105 miljoner euro (föreg. år 79 milj. euro).

·         Det operativa resultat uppgick till 87 miljoner euro (föreg. år 73 milj. euro).

·         Investeringarna uppgick till 249 miljoner euro (föreg. år 280 milj. euro).

·         Antalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 246 459 (föreg. år 2 180 151).

·         Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 39 149 (föreg. år 43 828) personer. S-gruppen sysselsätter under dettas år ca 13 000 sommarjobbare och sommarpraktikanter i programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna.

·         Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 647  (föreg. år 1 644).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

·         Omsättningen (IFRS) uppgick till 3 466 miljoner euro (föreg. år 3 432 milj. euro).

·         Omsättningen ökade med en procent.

·         Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 11 miljoner euro (föreg. år 5 milj. euro).

·         Det operativa resultatet uppgick till 10 miljoner euro (föreg. år 3 milj. euro).

·         Investeringarna uppgick till 50 miljoner euro (föreg. år 34 milj. euro).

·         Personalstyrkan var vid slutet av juni 6 604 (föreg. år 8 737) personer. Minskningen av personalstyrkan  var dels en följd av effektiviseringsåtgärder, dels av att logistikpersonalen vid Inex Partners Oy till en stor del övergick till ett externt företag.

SOK-koncernens delårsrapport publiceras i sin helhet 18.8.2016.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.