Kuvateksti

Bättre bonus till kunderna ökade S-gruppens försäljning

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-juni ökade med 3,9 procent till 2 667 miljoner euro. Tillväxten var särskilt stark inom den inhemska dagligvaruhandeln. Både de stora marketenheterna och de mindre butikerna var i gott slag.

11.4.2018

– De ändrade bonustabellerna i flera handelslag och de därigenom ökade bonusbeloppen till kunderna bidrog till att S-gruppens försäljning som helhet uppvisade en god tillväxttakt. Inom den inhemska dagligvaruhandeln var ökningen från föregående år hela 7,8 procent, och tillväxten är fortsättningsvis snabbare än marknadsgenomsnittet, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Tillväxten inom dagligvaruhandeln fick ett lyft genom Stockmann Delikatessen, som vid årsskiftet hade övergått till S-gruppens handelslag, och vars försäljning utvecklades enligt förväntningarna.

Handelslagen har under våren sänkt gränserna i sina bonustabeller så, att man numera får fem procent Bonus redan för månatliga inköp på 900 euro i alla handelslag. Man förväntar sig att de sänkta gränserna ökar totalantalet kunder under året och att de lockar i synnerhet mindre hushåll att koncentrera sina inköp till S-gruppens verksamhetsställen.

–  Utöver bonus är de förmånliga priserna och det högklassiga sortimentet hörnstenarna i vår matbutiksverksamhet, sammanfattar Heikkilä.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–3/2018

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–3/2017 (%)

Markethandeln*

1 895,8

+5,6

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

380,2

+2,0

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

183,5

+0,7

Varuhus- och fackhandeln

71,5

+0,9

Övriga

135,9

-6,3

S-gruppen totalt

2 666,8

+3,9

*I siffran ingår försäljningen i Ryssland och Estland. För markethandelns del ingår verksamheterna i Lettland och Litauen i försäljningssiffrorna för 2017. 

Det faktum att påsken inföll i mars stödde markethandelns försäljning och inverkade negativt på resebransch- och bespisningsverksamhetens försäljning.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.