Tydlighet kring dataskyddet: S-gruppens webbplats om dataskydd har förnyats

Tydlighet kring dataskyddet: S-gruppens webbplats om dataskydd har förnyats

I dag har vi lanserat vår förnyade webbplats om dataskydd, där vi har samlat ett heltäckande informationspaket om behandlingen av personuppgifter inom S-gruppen.

3.8.2020

Vi inom S-gruppen har förbundit oss till att skydda personuppgifterna om våra kunder, vår personal och personer som söker jobb hos oss. Vi behandlar personuppgifterna på ett ändamålsenligt och datasäkert sätt, endast i den omfattning det är nödvändigt. Genom att behandla personuppgifter kan vi bättre betjäna just dig.

Vi strävar också efter bättre service och att beakta våra målgruppers behov av information genom att förnya S-gruppens dataskyddswebbplats. På vår förnyade webbplats berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och hur vi behandlar dem. Vi informerar också om hur du kan använda dina rättigheter, det vill säga kontrollera, uppdatera och radera dina uppgifter.

Information för alla – alltså just för dig

På vår förnyade webbplats har informationen utökats och fördjupats. Vi har exempelvis utökat det innehåll som berör anställda och arbetssökande samt helheten av vanliga frågor och svar. Genom nyhetsspalten blir vår webbplats också mer aktuell.

– I vår webbtjänst samlar vi information om vilka personuppgifter vi använder inom S-gruppen som kan intressera kunder, anställda, arbetssökande och samarbetspartner på ett och samma ställe. Var och en har en lagstadgad rätt att få information om behandlingen av de egna personuppgifterna, och företag, såsom S-gruppen, är skyldiga att tillhandahålla denna information öppet och transparent, berättar S-gruppens dataskyddsombud Heljä-Tuulia Pihamaa.

Tydligt och begripligt

Dataskydd är inget enkelt ämne. Många tycker att termerna verkar komplicerade och svåra att förstå.

– Vi har försökt komma ifrån de krångliga formuleringarna. Vi vill att även de som inte är välbekanta med ämnet så lätt som möjligt ska kunna förstå vilka personuppgifter vi behandlar inom S-gruppen, varför vi gör det och vilka rättigheter man har beträffande de uppgifter som finns sparade om en själv. Det är bra för alla att sätta sig in lite i det här, påminner Heljä-Tuulia.

Sidorna kommer även framöver att utvecklas och leva. På dataskyddswebbplatsen kommer vi att informera om eventuella förändringar i S-gruppens behandling av personuppgifter. Framöver kommer vi också att lägga upp videor på temat dataskydd på webbplatsen och rapportera om dataskydd i form av artiklar.

Mer information: S-gruppens dataskyddsombud Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa (at) sok.fi

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.