Tig inte, påverka

Tig inte, påverka

Om skinkprodukten du tycker om saknas i din närbutik, hjälper det inte att klaga om det hemma vid kaffebordet. Ägarkunderna i S-gruppen kan få sin röst hörd på flera olika sätt. Läs, lär oh påverka.

22.1.2013

S-gruppen får varje månad tusentals responsmeddelanden. I år förbättras ägarkundernas möjligheter att påverka ytterligare genom att utveckla växelverkan med gruppen. Man strävar till att det ska gå allt enklare och snabbare att påverka.

– I princip kan ägarkunderna påverka precis allt. Om det kommer in tillräckligt stora mängder respons om samma tema, reagerar man på responsen, säger planeringschef Sari Miettunen, SOK, som utvecklar interaktion med kunderna.

Påverka sortimenten och betjäningen

På verksamhetsställena kan man ge respons personligen eller med meddelanden i responslådor. Man kan också ge respons elektroniskt med en responsblankett på respektive kedjas webbsidor, på S-kanava eller via sociala medier. Handelslagen och de enskilda verksamhetsställena kan också erbjuda andra alternativ.              Respons som har kommit till S-gruppen distribueras till handelslag, kedjestyrningar och verksamhetsställen via ett centraliserat system.

– Responsen till S-gruppen leder alltid till åtgärder. Kunderna får svar och informationen som kommer via responsen utnyttjas, berättar Miettunen.

Håll dig informerad om resultaten av responsen

Genom att delta i paneler kan ägarkunderna utom påverka också få information om resultaten av enkäter. Ägarkundspanelerna får frågor om aktuella utvecklingsobjekt, t.ex. kundtjänstställenas design och kommunikationens smidighet. De största kedjorna, t.ex. Prisma och Sokos, har också egna paneler.

Paneldeltagarna får information om resultaten av enkäterna och om åtgärderna som ska vidtas på basis av resultaten. Resultaten skickas till deltagarnas e-post och kan läsas också på Oma S-kanava. Man kan anmäla sig till paneler på Oma S-kanava.

Tala med S-gruppen

Man kan påverka med ett lättare grepp, genom diskussionsinlägg på hundratals Facebook-sidor som tillhör t.ex. S-Förmånskortet eller Sokos, på Twitter, Foodie och Foursquare.

– Ris och ros som uppenbarar sig i sociala medier framförs också, berättar Miettunen.

S-markets Facebook-sida har en responsflik från vilken responsen styrs till S-gruppens system. Man kan också lämna respons via Foodie.

Delta i undersökningar

I S-gruppen genomförs årligen ett stort antal undersökningar, som inte syns direkt till kundkretsen. Undersökningarna ingår i arbetet med utveckling eller uppföljning av verksamheten. I S-gruppen är det SOK Informations- och analystjänster som utför och koordinerar alla större undersökningar. En del av undersökningarna genomförs av externa aktörer.

Ställ upp som kandidat i val

Varje myndig ägarkund kan ställa upp som kandidat i det egna handelslagets fullmäktigeval. Alla ägarkunder som har fyllt 15 år före valårets början har rösträtt i valet.

Ägarkunderna röstar inom sig medlemmar till fullmäktige att i fyra års tid representera resten av ägarkunderna i handelslaget. Handelslagens fullmäktige har mellan 50 och 100 ledamöter.

Vad besluter fullmäktige, och när ordnas valen? Läs vidare om fullmäktigeval i handelslaget.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.