Kuvateksti

Taavi Heikkilä ny koncernchef SOK

SOK:s förvaltningsråd utnämnde på torsdagen Osuuskauppa Hämeenmaas verkställande direktör Taavi Heikkilä till ny koncernchef för SOK. Han tillträder sin nya post vid årsskiftet.

19.12.2013

SOK:s förvaltningsråd utnämnde på torsdagen Osuuskauppa Hämeenmaas verkställande direktör Taavi Heikkilä till ny koncernchef för SOK. Han tillträder sin nya post vid årsskiftet.

Enligt Matti Pikkarainen, ordförande för SOK:s förvaltningsråd, sållades Taavi Heikkilä ut i en process, där man granskade totalt över trettio namn. I det sista skedet av valet deltog utom Heikkilä två personer utanför S-gruppen.

– Var och en av kandidaterna på slutrakan hade sina starka sidor, som delvis utgjorde motsättningar. I det stora hela var de mycket jämnstarka, och då var det Taavi Heikkiläs gedigna kunnande inom handelns olika  affärsområden och hans anställningar inom S-gruppen som fällde avgörandet.

Den nye koncernchefen Taavi Heikkilä är född år 1962. Han utexaminerades som ekonomie magister vid Helsingin kauppakorkeakoulu år 1988.

Före Osuuskauppa Hämeenmaa arbetade Heikkilä som utvecklingschef vid SOK och som VD för inköpsbolaget Intrade Partners. Efter att på 90-talet ha varit finansieringsdirektör vid SOK och senare ledamot i S-Bankens styrelse känner han också utvecklingen inom finansieringstjänsterna.

Enligt Heikkilä är S-gruppens stora styrka det faktum att fyra av fem finländska privathushåll är medlemmar i starka regionala handelslag. De stora förändringarna i handelns verksamhetsförutsättningar utgör å andra sidan stora utmaningar.

– Man lättar gradvis på regleringen, konkurrensen från utlandet skärps och näthandeln ändrar både handelns och kundernas verksamhetssätt. S-gruppen måste delta i utvecklingen som aktiv aktör. I fortsättningen strävar vi till tillväxt med det antal kvadratmetrar vi nu förfogar över genom att förbättra vårt tjänsteutbud, säger Heikkilä.

Heikkilä tror att betydelsen av ett bra förhållande mellan pris och kvalitet och kraven på transparens i verksamheten kommer att bli allt viktigare faktorer parallellt med det regionala som handelslagen representerar.

– För produkternas del betyder det bättre ursprungsbeteckningar och spårbarhet, inom förvaltningen och kommunikationen åter större öppenhet.

 SOK:s föregående koncernchef Kuisma Niemelä avgick från sin post i september. Koncernchefens uppgifter har under hösten skötts av hans ställföreträdare Antti Sippola, chef för SOK:s affärsverksamhet.

Mer information:

Matti Pikkarainen, ordförande för SOK:s förvaltningsråd, gsm 040 550 2932

SOK:s koncernchef (fr.o.m. 1.1.2014) Taavi Heikkilä, gsm 050 68 037


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.