Inex varasto Tuukka Mielonen

Stängningen av gränserna påverkar inte livsmedelstransporterna

De europeiska staternas beslut att stänga sina gränser för persontrafik påverkar inte för närvarande transporterna av färskvaror till Finland. Om situationen skulle förvärras, kan transporterna flyttas till andra rutter.

16.3.2020

Stängningen av gränserna för andra än varutransporter kan ha en viss inverkan på tidtabellerna för varutransporter, eftersom de striktare gränsformaliteterna har medfört köbildning vid en del gränsstationer.

I likhet med landsvägstransporterna sköts också sjötransporterna tillsvidare i rätt normal ordning. Däremot har inställda flyg tydligt påverkat flygfrakten, men denna utgör en försvinnande liten del av livsmedelstransporterna. 

– För närvarande får vi alltså produkter i så gott som normal ordning till Finland. För frukternas och grönsakernas del finns det en viss osäkerhet som anknyter till att skolor och daghem har stängts i de stora producentländerna Spanien och Italien, vilket kan medföra svårigheter för föräldrarna att komma till arbetet. Hittills har verksamheten inom produktion och förpackningsanläggningar fortlöpt normalt, säger Jari Simolin, inköpsdirektör vid S-gruppen.

De andra färskvarorna som säljs i butikerna är huvudsakligen inhemska, och tillgången på dem har varit problemfri. Sortimenten av vissa produkter har minskats för att industrin ska kunna koncentrera sig på de populäraste produkterna.

Av  de industriellt tillverkade livsmedlen är pastaprodukter de mest efterfrågade. Även för deras del är luckorna på hyllorna ett övergående fenomen.

S-gruppen har avtalat med sina varuleverantörer om att vissa av deras produkter prioriteras, om leveranskapaciteten skulle minska betydligt under virusepidemin. Dessutom kollar S-gruppen hela tiden eventuella ersättande produkter.

Mer information: SOK Mediatjänst, viestinta(at)sok.fi

 

 


Bilder: Tuukka Mielonen

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.