SOK ska få ny koncernchef

SOK ska få ny koncernchef

SOK:s koncernchef, bergsrådet Taavi Heikkilä, har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag. Rekryteringen av hans efterföljare inleds omedelbart.

28.8.2020

– Beslutet är omsorgsfullt genomtänkt. Under de sju senaste åren har vi som handelsgruppering nått alla de mål som jag satte upp för mig då jag tillträdde. I dag kan vi erbjuda våra ägarkunder allt konkurrenskraftigare tjänster, vi lyckades vända centralaffären SOK:s verksamhet från förlustbringande till klart lönsam och fördubblade samtidigt resultatet av S-gruppens verksamhet som helhet, summerar Taavi Heikkilä.

Koncernchef Heikkilä konstaterar att den exceptionella coronatiden fungerar som en naturlig vattendelare för ett maktskifte.

– Nu behövs en ny koncernchef som förbinder sig till att leda S-gruppen in i det följande decenniet. Jag är stolt över vår personals hisnande arbetsinsats inom såväl handelslagen som SOK. Jag tackar S-gruppen, som har gett mig så mycket mer än jag ens kunde föreställa mig då jag år 1987 började här som chefspraktikant.

Heikkilä kommer inte att aktivt söka nya uppdrag på vd-nivå, men han kommer inte heller att helt dra sig tillbaka från affärslivet.

– Jag tror att jag med min erfarenhet kan sparra i synnerhet startup-företag, och jag kan också tänka mig styrelseuppdrag i större företag. Jag upplever det som särskilt viktigt att jag i fortsättningen kan ägna mer tid åt mina närmaste.

För Matti Pikkarainen, ordförande för SOK:s förvaltningsråd, kom meddelandet som en överraskning.

– Jag blev överraskad av Taavis meddelande, men samtidigt förstår jag hans motivering. 33 år i chefsuppdrag inom S-gruppen och av dem 7 år i det krävande uppdraget som koncernchef är en lång tid och en stor insats för handelslagsgruppen. Också om kooperationens framgång inte vilar på en persons axlar, kommer Taavi Heikkiläs tid som koncernchef att gå till S-gruppens historia som en viktig period. Vi är tacksamma för den betydande positiva förändring som vi har nått under hans tid, avslutar Pikkarainen.

Rekryteringen av en ny koncernchef inleds omedelbart. Målet är att Heikkiläs ersättare ska kunna inleda arbetet under förra halvan av år 2021. Förvaltningsrådets ordförande Matti Pikkarainen leder rekryteringsprocessen. Taavi Heikkilä fortsätter som koncernchef och ordförande för SOK:s styrelse tills en ersättare har valts och kan inleda sitt arbete.

Mer information:

Taavi Heikkilä, koncernchef, SOK, tfn 010 76 80200

Matti Pikkarainen, förvaltningsrådets ordförande, SOK, tfn 044 788 4087

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.