Check-in Original Sokos Hotel Presidenttiin

Slopandet av coronarestriktionerna påskyndade S-gruppens försäljningsutveckling

S-gruppens försäljning uppvisade en stark tillväxt under januari–juni 2022. Återhämtningen efter coronatiden påverkade försäljningsutvecklingen inom alla affärsområden. Kraftigast var tillväxten på hotellen och restaurangerna.

12.7.2022

I januari–juni uppgick S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning till 6 419 miljoner euro, vilket är en ökning med 9 procent från föregående år. Den momsfria detaljhandelsförsäljningen inom markethandeln uppgick till 4 639,5 miljoner euro. Även om den exceptionellt höga efterfrågan under coronatiden har jämnat ut sig, översteg försäljningen inom markethandeln i januari–juni alltjämt tydligt nivån under 2019, året före coronan.

– Inom dagligvaruhandeln har försäljningen i Finland varit livligare än på den övriga livsmedelsmarknaden i Finland. Hos oss har även onlinematbutiken uppvisat fortsatt tillväxt. I den nya tjänsten S-kaupat.fi ingår redan nu över 250 av matbutikerna inom S-gruppen, säger Hannu Krook, SOK:s koncernchef.

Starkast var återhämtningen från coronatiden inom resebransch- och bespisningsverksamheten, där försäljningen ökade med närmare 90 procent i januari–juni jämfört med året innan. Försäljningen för hotellen och restaurangerna inom S-gruppen började ökade på våren genast när restriktionerna upphävdes, och i maj–juni låg den redan på nästan samma nivå som 2019. Genom att det återigen började ordnas offentliga evenemang, branschkonferenser och andra arbetsrelaterade evenemang ökade antalet hotellgäster avsevärt, såväl affärs- som fritidsresenärer. På motsvarande sätt var mötes- och cateringverksamheten i restaurangerna livlig.

Inom trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln ökade försäljningen i januari–juni med 37 procent jämfört med året innan. Under början av året påverkade coronarestriktionerna särskilt försäljningen i restaurangerna i ABC-kedjan. Genom att restriktionerna slopades och det återigen ordnades gruppresor och olika evenemang ökade efterfrågan på restaurangtjänster och andra tjänster på ABC-servicestationerna. Även försäljningen av biltvättar nådde rekordtakt på våren. De stigande världsmarknadspriserna, den positiva volymutvecklingen och att allt fler började resa igen bidrog till att bränsleförsäljningen ökade.

Försäljningen inom S-gruppens varuhus- och fackhandel ökade i januari–juni med närmare 16 procent jämfört med året innan. Även inom varuhushandeln återhämtade efterfrågan sig snabbt efter att restriktionerna slopades och i och med vårens många fester.

– Den snabba försäljningsåterhämtningen inom våra olika affärsområden är glädjande att se. Under hela coronatiden har vi gjort stora investeringar i vårt nätverk och i utveckling av våra tjänster. Vi har med andra ord goda förutsättningar för att tillgodose den ökande konsumentefterfrågan även under sommarsemestersäsongen och de många evenemangen, säger Hannu Krook.

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 1–6/2022

(för jämförbarhetens skull anges även förändringen i procent under 2019 före coronakrisen)

AffärsområdeFörsäljning (miljoner €)Förändring jämfört med 1–6/2021 (%)Förändring jämfört med 1–6/2019 (%)
Markethandel*4 639,5+1,8+14,1
Trafikbutiksverksamhet och bränslehandel1 100,0+37,0+32,3
Resebransch- och bespisningsverksamhet*308,5+87,2-22,5
Varuhus- och fackhandel115,3+15,6-14,0
Övriga255,6-3,7+7,4
S-gruppen totalt6 419,0+9,0+13,1

I markethandeln ingår S-gruppens dagligvaruhandel, Prismas bruksvaruhandel samt järnhandeln.

*I siffran ingår försäljningen i Estland och Ryssland. Den 4 mars 2022 meddelade SOK att koncernen drar sig tillbaka från den ryska marknaden. Information om försäljning av Prisma-butikerna och hotellverksamheten i Sankt Petersburg gavs i juni 2022.

S-gruppens och SOK-koncernens delårsresultat publiceras tisdagen den 23 augusti 2022. Samtidigt ges information om hela sommarens försäljning och affärsutveckling.


Bilder: Eetu Ahanen

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.