S-gruppens resultat ökade under det första halvåret

S-gruppens resultat ökade under det första halvåret

S-gruppens operativa resultat för januari-juni 2019 var 154 miljoner euro. I fjol var motsvarande resultat 133 miljoner euro. SOK-koncernens operativa resultat ökade med cirka 9 miljoner euro och uppgick till 29 miljoner euro. Hela S gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning ökade under det första halvåret med en procent från föregående år till 5,7 miljarder euro.

7.8.2019

– Både SOK-koncernen och regionhandelslagen bidrog till ökningen av S-gruppens resultat. Av affärsområdena var det särskilt resebransch- och bespisningsverksamheten som höll en god tillväxttakt, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Den rätt väderleksbundna bruksvaruhandeln verkar ha haft nytta av det vackra vädret under början av sommaren, och dväxlande väderleksförhållandena vid tiden för reorna bidrog också de till försäljningsökningen. Inom livsmedelshandeln kännetecknas det innevarande året av den ständigt hårdnande konkurrensen.

– Dagligvaruhandeln i Finland utvecklas nu med fart. Ur konsumentens synpunkt är det enbart positivt. Vi står bl.a. inför en förnyelse av kedjan S-markets koncept. Målsättningen är att göra den största kedjan i Finland ännu intressantare, framhåller Heikkilä.

Nya Prismaenheter bidrar också till ökad handel, särskilt i huvudstadsregionen. Hösten 2019 öppnas en ny Prismaenhet i det nya affärscentret Tripla i Böle i Helsingfors, medan en Prisma öppnas 2020 i Hertonäs, i lokalcentret Hertsi som byggs ut betydligt. Prismaenheten i Böle följer det nya konceptet, i vilket golvytan är något mindre än vanligt. Tack vare detta kan nätverket Prisma i fortsättningen utvidgas till nya områden. Även i närområdena, i S:t Petersburg och Tallinn, tar investeringarna ny fart efter en stillsammare period.

Till ägarkunderna i regionhandelslagen betalades som Bonus cirka 164 miljoner euro, en ökning med två procent från samma period föregående år.

Det erkända hållbarhetsarbetet fortsätter på bred front

Under senaste tid har temat hållbarhet, från miljöfrågor till mänskliga rättigheter, varit framme mer än kanske någonsin tidigare. S-gruppens breda hållbarhetsinriktade arbete som har bedrivits sedan många år, uttrycks bl.a. i åtta samhällsförbindelser för hållbar utveckling, som gäller exempelvis energieffektivitet, förnybar energi och näring. Kommittén för hållbar utveckling i Finland belönade i maj S-gruppen som den mest inflytelserika aktören för hållbar utveckling i Finland, och verksamheten har också fått internationellt erkännande.

Arbetet för hållbar utveckling fortsätter också tillsammans med ägarkunderna, tätt anknutet till utvecklingen av den kundfrämjande digitaliseringen. I september publicerar S-gruppen inom tjänsten Mina inköp ett klimatverktyg som specificerar de olika livsmedelsgruppernas miljöpåverkan och åskådliggör skillnaderna mellan dem.

– Tjänsten Mina inköp utvecklas kontinuerligt också i övrigt enligt önskemål från kunderna. Uppföljning av inköpens inhemskhet är en efterlängtad funktionalitet som ska introduceras. Eftersom vi är den största försäljaren av inhemsk mat, känns detta mycket naturligt. Avköttet som köps färskt i våra matbutiker är över 95 procent inhemskt, och för ABC:s del är den motsvarande inhemskhetsprocenten precis 100, betonar Taavi Heikkilä.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1–6/2019

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–6/2019:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 5 665 miljoner euro (föreg. år 5 610 milj. €).

 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 1,0 procent.

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till 147 miljoner euro (föreg. år 140 milj. euro).

 • Det operativa resultatet uppgick till 154 miljoner euro (föreg. år 133 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 226 miljoner euro (föreg. år 280 milj. euro).

 • Antalet ägarkunder var vid slutet av juni 2 407 987 (föreg. år 2 372 034).

 • Personalstyrkan uppgick vid slutet av juni till 42 524 (föreg. år 41 935) personer. Sommaren 2019 sysselsätter S-gruppen ett rekordstort antal, ca 14 000, ungdomar över hela landet.

 • Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 841 (föreg. år 1 836).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–6/2019:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 3 645 miljoner euro (föreg. år 3 581 milj. euro).

 • Resultatet före skatt (IFRS) uppgick till 24 miljoner euro (föreg. år 14 milj. euro).

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 29 miljoner euro (föreg. år 20 milj. euro).

 • Investeringarna uppgick till 29 miljoner euro (föreg. år 71 milj. euro).

 • Personalstyrkan var vid slutet av juni 6 669 (föreg. år 6 511) personer.

SOK-koncernens delårsrapport 1–6/2019 publiceras i sin helhet 22.8.2019 på S-gruppen.fi.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.