S-gruppens resebransch- och förplägnadsverksamhet var i gott slag även 2019

S-gruppens resebransch- och förplägnadsverksamhet var i gott slag även 2019

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning uppgick år 2019 till 11 713 miljoner euro, en ökning med 1,7 procent från föregående år.

20.1.2020

S-gruppens största affärsområde, dagligvaruhandeln, uppvisade en tillväxt på 1,8 procent i Finland och uppgick till 7 383 miljoner euro.

– Under årets lopp satte vi igång de planerade kvalitets- och sortimentprojekten, vilket yttrade sig i en tydligt positiv utveckling av försäljningen under det senare halvåret. Vi förväntar oss att trenden ska fortsätta i och med konceptreformen för S-marketkedjan som kör igång i år. Nästan alla S-marketenheter i Finland, ca 440 stycken, kommer att förnyas under loppet av innevarande och nästa år, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Störst var försäljningsökningen inom resebransch- och förplägnadsverksamheten, vars försäljning på 842 miljoner euro innebar en ökning på 3,1 procent.

– Resebransch- och förplägnadsverksamheten går också igenom ett brett förnyelseprogram. Det är fortfarande i gång, men bär redan nu frukt i form av en kontinuerlig försäljningsökning. Nyöppnade Original Sokos Hotel Tripla har haft en utmärkt positiv start, och kommer att förstärka den här utvecklingen.

S-gruppens hela markethandel, inklusive handeln med bruksvaror och verksamheten i närområdena, omsatte 8 249 miljoner euro, en ökning med 1,9 procent från föregående år. Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning åter minskade med 0,5 procent och uppgick till 1 721 miljoner euro. Varuhus- och fackhandelns försäljning minskade något: 290 miljoner euro innebär en minskning med 1,4 procent från föregående år.

De övriga affärsområdena nådde en totalförsäljning på 612 miljoner euro. Största delen kommer från bilhandeln som regionhandelslagen idkade självständigt; den ökade med 7,3 procent under fjolåret.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–12/2019

AffärsområdeFörsäljning (milj. €, hela S-gruppen)Förändring från 1–12/2018 (%)
Markethandeln*8 249,01,9
Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln1 720,6-0,5
Resebransch- och förplägnadsverksamheten*842,23,1
Varuhus- och fackhandeln289,8-1,4
Övriga611,84,4
S-gruppen totalt11 713,51,7
*I talet ingår försäljningen i Estland och Ryssland.

S-gruppens resultat för år 2019 offentliggörs 10.2.2020.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.