Ässäkeskus Helsingin Vallilassa

S-gruppens och S-Bankens dataskyddspraxis uppdateras

S-gruppens och S-Bankens dataskyddspraxis och dataskyddsbeskrivningar uppdateras i mars 2023. Orsaken till ändringen är att myndigheterna har preciserat tolkningarna av EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. I och med dessa tolkningar betraktas SOK och S-Banken framöver som gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa gemensamma kunduppgifter.

22.1.2023

I och med ändringen behandlas en noggrant avgränsad del av uppgifterna om S-gruppens och S-Bankens gemensamma kunder framöver i ett register som SOK och S-Banken upprätthålla gemensamt. Sådana uppgifter är bland annat kundernas kontaktuppgifter, kontonummer på inbetalningskonton för förmåner för inbetalning av Bonus samt uppgifter om användning av S-mobil så att vi kan utveckla S-gruppens och S-Bankens gemensamma mobilapp S-mobil. I det gemensamma registret behandlas inte uppgifter om saldo i S-Banken eller uppgifter om köp i S-gruppen.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna

S-gruppens och S-Bankens gemensamma kunder är alla ägarkunder eller personer som hör till ett ägarkundshushåll och som också är kunder i S-Banken. Gemensamma kunder är också alla användare av S-mobil, eftersom S-mobil är en gemensam app för S-gruppen och S-Banken. Ändringen kräver inga åtgärder av våra kunder.

Mer information om ändringen och innehållet i det gemensamma registret finns här.


Bilder: SOK

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.