Tulostiedotteen kuva

S-gruppens markethandel håller ångan uppe, sommarens hemlandsturism lindrade i synnerhet hotellens trångmål

Den allt mer utdragna coronakrisen fortsatte under det första halvåret 2021 att inverka på S-gruppen på i stort sett samma sätt som tidigare. Markethandeln ökade försäljningen och nådde ett gott resultat, medan i synnerhet hotellen och restaurangerna fortsättningsvis led. Smärtan lättade tillfälligt i juli–augusti, då resandet i hemlandet var mycket livligt i vissa delar av Finland.

24.8.2021

S-gruppens rörelseresultat (FAS) för januari–juni 2021 var 45 miljoner euro. Det ökade något från motsvarande resultat från fjolåret, 35 miljoner euro. SOK-koncernens rörelseresultat (IFRS) uppvisar en förlust på 6 miljoner euro; motsvarande fjolårsresultat var 1 miljon euro på plus. Hela S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning ökade med 5,2 procent till knappt 5,9 miljarder euro under det första halvåret.

– Vår markethandel har vuxit genom hela coronakrisen. I fjol sköt försäljningen i höjden på grund av krisens inverkningar, men vi tror att tillväxten under detta år snarast är ett resultat av vårt arbete. Hela S-gruppen har markethandelns kraftiga tillväxt att tacka för sitt förbättrade resultat. Å andra sidan har hotellen dragit ned i synnerhet SOK-koncernens resultat, berättar SOK:s koncernchef Hannu Krook.

S-gruppens dagligvaruhandel växte något snabbare än den övriga marknaden. Markethandelns hela verksamhetsnät har förnyats med ett allt mångsidigare utbud på Prisma och en genomgående förnyelse av kedjan S-market; dessutom ska en förnyelse av kedjan Sale köra igång i dessa dagar.

Inom bruksvaruhandeln hör Prisma till aktörerna som haft framgång under coronapandemin. Den nästan explosivt ökande försäljningen av hobbyutrustning för de olika årstiderna är anmärkningsvärd. Vintern kom också till de södra delarna av landet i början av året och tömde affärerna på skidor och annan vintersportutrustning, under våren tog cyklarna slut osv. Tillbehör för sport och utflykter har hela tiden sålt utmärkt.

Också våra webbutiker säljer fortfarande bra. Vi har utvidgar vår matförsäljning på nätet så den geografiskt täcker en allt större del av landet, och tillväxten har även där varit större än marknadens. Vårt starka utvecklingsarbete fortsätter inom näthandeln, inom såväl livsmedels- som bruksvarusektorn. Vi vill också inom dem uppnå en ställning som motsvarar vår storlek.

Den inhemska turismen underlättade för ABC, restaurangerna och hotellen

På grund av restriktionerna som gäller restaurangverksamhet var början av året en svår period för ABC-trafikbutikerna. Finländarna började ändå röra sig allt aktivare utmed året. Under sommaren rörde man sig tack vare uppsvinget i hemlandsturismen och de gynnsamma väderleksförhållandena mer med personbil än år 2019. Det yttrade sig på ABC som ökade volymer i bränsleförsäljningen och försäljningen i trafikbutikernas restauranger och marketenheter överskred klart föregående års siffror. Hela kedjans försäljning ökade i juni–juli med 20–30 procent från motsvarande tid i fjol.

Början av året var svår ända till juni, då både restauranger och hotell ökade försäljningen i och med att restriktionerna lättade och väderleken var gynnsam. Också om hela affärsverksamheten i juni var över 60 procent större än föregående år, var försäljningssiffrorna betydligt lägre än 2019.

Juli var sedan betydligt bättre. Juli var en bra månad i fjol, men årets försäljning över skred den med över 35 procent. Populära resmål, såsom Sokos Hotel Koli, hade i praktiken full beläggning hela juli månad, och hotellen i exempelvis Tammerfors och Åbo hade en beläggning på nästan 100 procent. En stor del av hotellen överträffade 2019 års försäljningssiffror. Situationen i huvudstadsregionen är fortfarande svår, också om man i juli nådde en beläggningsgrad på 70 procent, mer än dubbelt så hög som i fjol.

S-gruppen tror fortfarande på en ljus framtid för hotellen och restaurangerna, också om den fjärde coronavågen och de strängare restriktionerna den medfört gör det svårt att förutspå utsikterna för resten av året. Om man inte i god tid når en tillräckligt hög vaccinationsgrad, anser S-gruppen att man i snabb takt ska gå in för coronapasset, vilket skulle göra det möjligt att tryggt kunna avveckla restriktionerna i restaurangbranschen. På så sätt kunde man trygga ett livligt slut på året och en livlig lillajulssäsong.

S-gruppen har årligen renoverat tiotals restauranger, och under de senaste åren har gruppen drivit ett omfattande program för renovering av hotell. I skrivande stund pågår omfattande renoveringsarbeten t.ex. vid legendariska Solo Sokos Hotel Torni i Helsingfors och Original Sokos Hotel Ilves i Tammerfors, som bägge är stängda.

– Det är verkligt viktigt att minnas att turismen före coronapandemin var den tredje största tjänsteexportbranschen i Finland; värdet av dess export var ca 5 miljarder euro år 2019. Vi litar på att den finska turistbranschen går mot en ljus framtid, men det kräver också något av beslutsfattarna: Finland behöver en turismstrategi för att kunna utnyttja den mycket betydande potential som turismexporten har, betonar Hannu Krook.


Bilder: Nico Backström

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.