Kuvateksti

S-gruppens försäljning ökade – tillväxt förväntas även för det sista kvartalet

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-september ökade med 2,4 procent från föregående år till 8 342 miljoner euro. Utom markethandeln ökade också flera andra affärsområden sin försäljning.

11.10.2017

– Vår dagligvaruhandel i hemlandet ökar fortfarande snabbare än branschen i genomsnitt. Dessutom gläder jag mig åt den kraftiga tillväxten vi har haft under hela året i synnerhet i kedjan ABC och Sokos-varuhusen, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Prissänkningarna som fortsatte under början av året och i slutet av augusti stödde den positiva utvecklingen inom S-gruppens dagligvaruförsäljning i Finland. Försäljningen ökade med 2,0 procent och uppgick till 5 147 miljoner euro.

Också inom bruksvaruhandeln har S-gruppen klarat sig fint i jämförelse med den övriga marknaden. Den kalla och regniga sommaren påverkade den allmänna utvecklingen i branschen. Inom S-gruppens järnhandel påverkade också den minskade försäljningsarealen försäljningen.

Koncernchef Heikkilä förväntar sig att gruppens försäljning utvecklas positivt även under det sista kvartalet.

– Vår uppfattning är att vår julkommers kommer att bli livligare än den var i fjol. 

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-9/2017

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-9/2016 (%)

Markethandeln*

5 801

+1,6

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 233

+6,6

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

598

+1,7

Varuhus- och fackhandeln

212

+1,2

Järnhandeln

141

-10,2

Övriga

357

+9,4

S-gruppen totalt

8 342

+2,4

 *I talet ingår försäljningen i Baltikum och Ryssland.


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.