S-gruppens försäljning ökade: "Handeln med bruksvaror överträffade förväntningarna"

S-gruppens försäljning ökade: "Handeln med bruksvaror överträffade förväntningarna"

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-september 2016 ökade med 1,8 procent och uppgick till 8 150 miljoner euro. Försäljningen ökade i synnerhet inom dagligvaruhandeln, men också bruksvarorna sålde bra.

13.10.2016

– Bruksvaruhandelns försäljning har överträffat våra förväntningar. I synnerhet Prisma uppvisar ökad försäljning av bruksvaror i hemlandet. Varuhushandeln har också fått vind i seglen. Den positiva utvecklingen inom bruksvaruhandeln kan vara ett tecken på att konsumenternas tilltro till ekonomin fortsättningsvis stärks, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.  

S-gruppens bruksvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 2,4 procent och uppgick till 848 miljoner euro. Dagligvaruhandeln i hemlandet uppvisade en tillväxt på 3,9 procent och uppgick till 5 049 miljoner euro.

– Inom livsmedelshandeln klarade vi oss klart bättre än de andra aktörerna i branschen. Vår förmånliga prisimage har stärkt försäljningsutvecklingen inom vår livsmedelshandel, betonar Heikkilä.

Försäljningen i de övriga affärsområdena utvecklades väl i förhållande till det allmänna ekonomiska läget. De lägre bränslepriserna och de avreglerade öppettiderna påverkade fortsättningsvis ABC-stationernas försäljning. S-gruppens restauranger redovisar en försäljningsminskning på grund av ett minskat antal verksamhetsställen. Däremot ökade resebransch- och bespisningsverksamhetens jämförbara försäljning.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-9/2016

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-9/2015 (%)

Markethandeln

5 712

+3,7

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 156

- 5,9

Resebransch- och bespisningsverksamheten

588

-0,9

Varuhus- och fackhandeln

209

+2,4

Järnhandeln

140

-4,3

Övriga

344

+4,7

S-gruppen totalt

8 150

+1,8

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.