S-gruppens försäljning ökade: "Ekologiska produkter och snabb färdigmat har flyt"

S-gruppens försäljning ökade: "Ekologiska produkter och snabb färdigmat har flyt"

S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning i januari-juni ökade med 2,5 procent till 8 549 miljoner euro. Totalförsäljningen ökade fortsättningsvis i jämn takt, och i synnerhet den inhemska dagligvaruhandeln bibehöll tillväxttakten.

9.10.2018

S-gruppens detaljhandelsförsäljning i Finland ökade med 5,2 procent till 5 415 miljoner euro. Tillväxten har fortsättningsvis varit starkare än branschens totalmarknad.

– Vi har forskat i vilka produkter som sticker ut i inköpen jämfört med föregående år. Ekologiska produkter, vars euromässiga försäljning ökade med drygt 10 procent, är en grupp som har gåt tydligt framåt. Bekväm och tidsbesparande färdigmat har också ökat i popularitet. I synnerhet försäljningen av färdiga vegetariska rätter har ökat, med över 20 procent, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

Bekvämlighet, snabbt ätande och smidigt handlande är trender som S-gruppen reagerar på genom att inom hela sin affärsverksamhet utveckla såväl tjänster som sortiment.

– Kunderna vill ha mer tid till vardags, och är ytterst intresserade av att utnyttja sina egna kunduppgifter. Hos oss kan man beställa matuppköpen till dörren eller ett avhämtningsställe, tanka bilen mobilt och kolla i egna data vad man egentligen köper i butiken, berättar Heikkilä.

Tjänsten Mina inköp som nyligen har öppnats på S-kanava och i appen Spararen har blivit mycket populär, och antalet användare ökar med god fart. Nästan 40 000 ägarkunder har tagit tjänsten i bruk.   

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–9/2018

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–9/2017 (%)

Markethandeln*

5 991,4

+3,3

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 299,1

+5,4

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

598,7

+0,1

Varuhus- och fackhandeln

201,9

-4,6

Övriga

458,1

-7,9

S-gruppen totalt

8 549,2

+2,5

*I siffran ingår försäljningen i Ryssland och Estland. För markethandelns del ingår verksamheterna i Lettland och Litauen i försäljningssiffrorna för 2017.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.