S-gruppens försäljning ökade – Den varma försommaren bidrog

S-gruppens försäljning ökade – Den varma försommaren bidrog

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning i januari-juni ökade med 2,7 procent till 5 610 miljoner euro. Tillväxten var särskilt stark inom den inhemska dagligvaruhandeln. De andra affärsområdena hade också gott flyt.

10.7.2018

– Vår totalförsäljning växte fortsättningsvis jämnt under början av året; det var i synnerhet den varma försommaren som fick kunderna i rörelse, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning i Finland ökade med 5,8 procent till 3 562 miljoner euro. Tillväxten var fortfarande klart starkare än branschgenomsnittet. 

Heikkilä berättar att allt fler av S-gruppens kunder har börjat köpa mat på nätet.

– Att det är så bekvämt att köpa mat på webbutiken tilltalar allt fler av våra kunder. Webbhandeln med mat redovisar en försäljningsökning på 30 procent jämfört med samma period föregående år.

Inom de andra affärsområdena utvecklades försäljningen enligt förväntningarna. Exempelvis ABC-stationerna uppvisar ökad försäljning inom alla sektorer av verksamheten. De ökade mängderna inhemska och utländska resenärer inverkade positivt på hotellens försäljning. 

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1–6/2018

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1–6/2017 (%)

Markethandeln*

3 957,7

+3,7

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

821,9

+3,8

Resebransch- och bespisningsverksamheten*

386,1

+1,0

Varuhus- och fackhandeln

138,6

-3,1

Övriga

305,8

-7,2

S-gruppen totalt

5 610,2

+2,7

*I siffran ingår försäljningen i Ryssland och Estland. För markethandelns del ingår verksamheterna i Lettland och Litauen i försäljningssiffrorna för 2017. 

Delårsresultaten för S-gruppen och SOK publiceras tisdag 7.8.2018.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.