S-gruppens försäljning ökade – även konfektion och e-handel med livsmedel ökade

S-gruppens försäljning ökade – även konfektion och e-handel med livsmedel ökade

S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning år 2016 ökade med 2,0 procent från föregående år och uppgick till 11 020 miljoner euro. De längre öppettiderna, de lägre priserna och t.ex. de bättre sortimenten inom konfektion ökade under fjolåret både antalet kunder och försäljningen.

17.1.2017

– Försäljningen ökade bra inom både dagligvaru- och bruksvaruhandeln. Vi uppskattar att vi har lyckats öka vår marknadsandel inom dagligvaruhandeln ytterligare, säger Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning i Finland uppvisade en tillväxt på 3,8 procent och uppgick till 6 775 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning ökade med 3,9 procent och uppgick till 1 235 miljoner euro.

Under fjolåret ökade också e-handeln med livsmedel klart.

– S-gruppens försäljning av livsmedel på nätet ökade med ca 45 procent från föregående år. Också om försäljningsvolymen ännu är rätt liten, går den i rätt riktning och enligt vår strategi, säger Heikkilä.

Avregleringen av butikernas öppettider innebar att de mindre butikerna miste konkurrensförmånen som de hade fått genom regleringen. Också om förändringen har påverkat försäljningsvolymerna även i S-gruppens mindre butiker, är deras situation allt i allt fortfarande mycket god.

Antalet kunder i S-gruppens hotell ökade också klart under fjolåret. Inom bruksvaruhandeln ökade utom konfektionen också försäljningen av skönhetsprodukter. De ytterligare sänkta världsmarknadspriserna på bränslen och de avreglerade öppettiderna minskade trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning i euro.  

S-gruppens resultat för år 2016 offentliggörs fredag 10.2.2017.

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) 1-12/2016

Affärsområde

Försäljning (milj. €, hela S-gruppen)

Förändring från 1-12/2015 (%)

Markethandeln

7 755,4

3,7

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

1 543,2

-4,1

Resebransch- och bespisningsverksamheten

793,2

-1,1

Varuhus- och fackhandeln

300,5

1,7

Järnhandeln

196,7

4,0

Övriga

430,7

-0,1

S-gruppen totalt

11 019,6

2,0

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.