Kuvateksti

S-gruppens försäljning i januari-september på fjolårsnivå

S-gruppen redovisar en detaljhandelsförsäljning på drygt 8,4 miljard euro för perioden januari-september. Den jämförbara försäljningen var nära nog på fjolårsnivå; ökningen var ca en halv procent.

17.10.2013

Recessionen i Finland gör sig påmind också inom handelsbranschen. Under Statistikcentralens granskningsperiod som slutade i augusti var hela handelsbranschens totalförsäljning 4,1 procent mindre än under motsvarande period föregående år. Dess inverkan känns inom S-gruppens samtliga affärsområden, men ändå minst inom dagligvaruhandeln.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning uppgick till drygt 5,1 miljarder euro, vilket innebär en ökning med ca fyra procent från motsvarande period året innan. Inom de övriga affärsområdena var försäljningen varit mycket nära eller under fjolårsnivån. Exempelvis bruksvaruhandeln uppvisar en försäljningsminskning på drygt en procent från fjolåret; försäljningen var ca 991 miljoner euro.

S-Bankens utveckling var positiv också under årets tredje kvartal. Bankens kundkrets ökade fortsättningsvis, och var vid årets slut över 2,6 miljoner. T.o.m. slutet av september hade S-Banken beviljat närmare 1,3 miljoner kunder S-Förmånskort Visa. Vid slutet av september hade S-Banken 2 239 miljoner euro i depositioner från privatpersoner; inklusive depositioner från företag uppgick depositionsstocken till totalt 2 377 miljoner euro.

Antalet medlemmar fortsatte att växa

Antalet ägarkunder i S-gruppen fortsatte att öka; t.o.m. slutet av september anslöt sig 60 834 nya medlemmar till handelslagen. Vid slutet av september hade handelslagen totalt 2 083 023 ägarkunder. Till ägarkunderna utbetalades i januari-september 278,8 miljoner euro i Bonus, en ökning med en procent från föregående år.

S-gruppen hade vid slutet av september 1 653 verksamhetsställen. Antalet verksamhetsställen minskade med 40 från samma tid i fjol. 

Närmare uppgifter om försäljningen per affärsområde och uppgifter om SOK-koncernens försäljning finns i bilagorna till meddelandet.

Mer information:Tf. koncernchef, affärsverksamhetschef Antti Sippola, SOK, tfn 010 76 82890Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och administration, tfn 010 76 82040


Bilder: S-Ryhmä

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.