S-gruppens försäljning i det närmaste på fjolårsnivå – Avvärjningsseger i ett svårt marknadsläge

S-gruppens försäljning i det närmaste på fjolårsnivå – Avvärjningsseger i ett svårt marknadsläge

S-gruppens detaljhandelsförsäljning år 2014 nådde i det närmaste föregående års nivå trots den svaga allmänna ekonomiska situationen. Försäljningen sjönk med 1,4 procent från föregående år, bl.a. på grund av att SOK avyttrade sin bilhandelsverksamhet, men den jämförbara försäljningen minskade med endast 0,9 procent. Totalt uppgick S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning år 2014 till 11 182 miljoner euro.

27.1.2015

– Fjolåret var på grund av konsumenternas svaga köpkraft ett exceptionellt svårt år för handeln. Mot den bakgrunden är vi försiktigt nöjda med försäljningen, trots den enprocentiga nedgången från föregående år, konstaterar Taavi Heikkilä, koncernchef SOK.

S-gruppens dagligvaruhandel redovisar en försäljning på 7 018 miljoner euro, en ökning på 1,1 procent från föregående år. Bruksvaruhandelns försäljning minskade med 4,3 procent till 1 364 miljoner euro.

Affärsområdet markethandelns försäljning ökade något från föregående år. Försäljningen på drygt 7,8 miljarder euro innebar en ökning med ca 0,4 procent från motsvarande period året innan. I markethandelsförsäljningen ingår kedjorna inom S-gruppen som säljer daglig- och bruksvaror, dock inte Sokos, Emotion och de andra kedjorna i fackhandelsverksamheten. Varuhus- och fackhandelsverksamheten redovisar en minskning på drygt fyra procent av försäljningen från föregående år. Totalförsäljningen uppgick till drygt 323 miljoner euro.

De andra affärsområdena uppvisar alla en viss försäljningsminskning. Kedjan ABC:s försäljning sjönk med 2,3 procent och var närmare 1 774 miljoner euro. Det dramatiska prisraset på bränslen på världsmarknaden har bidragit väsentligt till minskningen i ABC-kedjans totalförsäljning. Resebransch- och bespisningsverksamhetens försäljning var drygt 798 miljoner euro, en nedgång med två procent från föregående år.

En del av handelslagen i S-gruppen idkar bil- och biltillbehörshandel och lantbrukshandel. SOK avyttrade sin bilhandelsverksamhet år 2013, då sex Automaa-bilhus såldes åt Veljekset Laakkonen Oy. Försäljningen i den bilhandel som drivs av handelslagen ökade år 2014 med 2,5 procent och uppgick till närmare 302 miljoner euro. Lantbrukshandeln, som idkas av tre handelslag, nådde en försäljning på ca 150 miljoner euro, en minskning med 6,8 procent från fjolåret. 

S-gruppens resultatbulletin och SOK-koncernens bokslutsbulletin publiceras torsdag 12.2. För medierna ordnas då en resultatinfoträff i auditoriet i Ässäkeskus (Flemingsgatan 34, Helsingfors); den börjar kl. 13.

Mer information:

Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, tfn 010 76 80200

Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och administration, tfn 010 76 82040

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.