Ässäkeskus

S-gruppen uppvisade ett starkt resultat och gjorde rekordinvesteringar i Finland

År 2021 förbättrades S-gruppens resultat betydligt jämfört med 2020 och investeringarna uppgick till närmare 800 miljoner euro. Året präglades av coronatidens tudelning. Markethandeln fortsatte att utvecklas starkt och dagligvaruhandeln ökade kraftigare än marknaden. De övriga affärsområdena uppvisade en gradvis återgång till det normala. Året var särskilt svårt för resebransch- och bespisningsverksamheten.

14.2.2022

Det sammanlagda rörelseresultatet (FAS) för regionhandelslagen och SOK-koncernen 2021 uppgick till 280 miljoner euro, en ökning med 84 miljoner euro jämfört med året innan. S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning ökade med 5,9 procent och var 12,3 miljarder euro. De penningförmåner som betalades ut till ägarkunderna uppgick till totalt 436 miljoner euro.

Inom markethandeln ökade försäljningen med 3,2 procent. Försäljningen i matbutikerna påverkades fortfarande av restaurangrestriktionerna och distansarbetet, vilka gjorde att en del efterfrågan försköts till butiker. Den starka tillväxten i matbutiken på webben påskyndades av en ökad kapacitet och en ny matbutik på webben, S-kaupat.fi. Ökningen i dagligvaruhandeln var stark både i butikerna och på webben, och inom bruksvaruhandeln uppvisade Prisma det bästa resultatet någonsin.

– År 2021 ökade försäljningen i våra matbutiker mer än vad ökningen på marknaden var. Vi slutförde förnyelsen av S-market-kedjan. Inom mathandeln på webben växte vi snabbare än på marknaden, och tillväxten var fortsatt stark även under sista kvartalet. Enligt vår bedömning blev vi under andra halvåret åter marknadsledande när det gäller mathandeln på webben. Prisma fortsätter på tillväxtspåret inom bruksvaruhandeln och visade sig vara ett verkligt vinnarkoncept igen, sammanfattar Arttu Laine, ställföreträdare för SOK:s koncernchef.

Försäljningen i ABC-kedjan ökade med 21,1 procent och inom bränslehandeln ökade kedjans marknadsandel. Coronaviruset påverkade dock betydligt, framför allt ABC-restaurangerna. På grund av pandemin var det fortfarande lugnare än vanligt i stadscentrum, vilket prövade varuhus- och fackhandeln. Trots omständigheterna ökade försäljningen inom affärsområdet med 3,7 procent.

Också det andra coronaåret slog hårdast resebransch- och bespisningsverksamheten, som uppvisade en betydande förlust. Trots att försäljningen i resebransch- och bespisningsverksamheten, jämfört med 2020, ökade med 12,3 procent i och med mindre stränga coronarestriktioner i somras och i början av hösten, var året det näst dystra någonsin i affärsområdets historia.

– På grund av restriktionerna var det särskilt början av året som var en svår tid för många av våra affärsområden. Sommaren och slutet av året visade att vi har en utmärkt kapacitet att återhämta oss, till och med snabbt, om bara coronarestriktionerna inte utgör något hinder. Utvecklingsriktningen för varuhus- och fackhandeln förebådar ett positivt jubileum för Sokos som fyller 70 år. Dessutom är vi övertygade om att resebransch- och bespisningsverksamheten, som under hela coronatiden utvecklat sitt nätverk och sina tjänster starkt, kommer att återhämta sig, säger Laine.

Rekordinvesteringar och sysselsättningsåtgärder hjälper till att klara av coronatiden

Handelslagsgruppen satsar starkt på framtiden. Under 2021 uppgick investeringarna till 786 miljoner euro. De rekordstora investeringarna var fördelade på olika orter i Finland. Enligt S-gruppens strategi riktades åtgärderna till utveckling av ett servicenätverk efter kundbehov, webbutik och digitalisering samt förnybar energi.

Till de viktigaste investeringarna i verksamhetsställen hörde S-market-kedjan samt inledande av förnyelse av Sale-kedjan och öppnande av upp till 52 nya eller renoverade restauranger. Det riksomfattande nätverket ABC-Laddning för elbilar växte i enormt snabb takt redan under det första verksamhetsåret. Investeringarna i solel fortsatte och i slutet av året producerades el för S-gruppen av hela 100 000 solpaneler.

Dessutom kommer en vindparksinvestering att färdigställas i Sarvisuo i Simo. Det gäller en investering som uppgår till 150 miljoner euro och är en av landets största vindparker. För investeringen ansvarar Gigawatti Oy, ett dotterbolag till S-Voima Oy som ägs av handelslagen och SOK. I full skala kan vindparken tas i drift sommaren 2022.

– För oss har det varit viktigt att fortsätta investeringarna och verksamhetsutvecklingen trots coronatiden. Lika viktiga är konkreta sysselsättningsåtgärder. Vi har undvikit tusentals permitteringar eftersom vi har kunnat erbjuda hotell- och restaurangpersonal ersättande arbete. Under hela pandemitiden har vi också kunnat erbjuda unga viktiga sommarjobb, och i sommar anställer vi ett rekordhögt antal unga, 15 000, säger Laine.

I en årlig personalundersökning gav de anställda handelslagsgruppen speciellt beröm för en ansvarsfullt åtgärdad coronatid.

– Pandemin och de många utmaningar som den medfört har blivit ett maraton. Desto bättre känns det att få en sådan respons av personalen. Vi har en stark grund att tillsammans fortsätta arbetet till fördel för våra närmare 2,5 miljoner ägare, säger Arttu Laine.

Centrala tal 1–12/2021

Regionhandelslagen + SOK-koncernen 1–12/2021:

 • Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 12 329 miljoner euro (2020: 11 625 mn euro).

 • Rörelseresultatet (FAS) uppgick till 280 miljoner euro (2020: 196 mn euro).

 • Investeringarna uppgick till 786 miljoner euro (2020: 642 mn euro).

 • Medlemmarna i handelslagen uppgick till 2 471 637 vid slutet av året (2020: 2 453 715).

 • Handelslagen betalade ut sammanlagt 379 miljoner euro (358 mn euro) i Bonus till sina medlemmar.

 • Till varje ägarkund betalades i genomsnitt 176 euro om året, om man utöver Bonusen också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen.

 • Personalstyrkan uppgick till 39 861 vid slutet av året (2020: 38 585). Antalet har beräknats utifrån de aktiva anställningarna.

 • Det sammanlagda antalet verksamhetsställen uppgick till 1 909 vid slutet av året (2020: 1 849).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1–12/2021:

 • Omsättningen (IFRS) uppgick till 7 797 miljoner euro (2020: 7 600 mn euro).

 • Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 20 miljoner euro (2020: -3 mn euro).

 • Investeringarna uppgick till 127 miljoner euro (2020: 94 mn euro).

 • Personalstyrkan uppgick till 6 038 vid slutet av året (2020: 6 140). Antalet har beräknats utifrån de aktiva anställningarna.

SOK-koncernens bokslutskommuniké 1–12/2021 publiceras på S-ryhmä.fi den 14 februari 2022. S-gruppens års- och ansvarsrapport och SOK-koncernens bokslut 2021 inklusive noter publiceras i mars 2022.

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.