Taloustiedote

S-gruppen tog en avvärjningsseger över corona med rekordsiffror från markethandeln

Coronakrisen hade år 2020 en tudelad inverkan på S-gruppens affärsområden. Markethandeln nådde en stor försäljningsökning och rekordstort resultat, medan resebransch- och förplägnadsverksamheten for mycket illa. De övriga affärsområdena kämpade sig med all ära genom det svåra året.

15.2.2021

S-gruppens rörelseresultat (FAS) uppgick år 2020 till 196 miljoner euro, året innan var det 345 miljoner euro. Hela S-gruppens skattefria detaljhandelsförsäljning minskade med 0,7 procent från föregående år till drygt 11,6 miljarder euro.

Markethandelns försäljning ökade med 7,8 procent från föregående år. Tillväxten härrör främst ur den ökade försäljningen av livsmedel. Bruksvaruhandeln på Prisma och järnhandelns jämförbara försäljning växte också i god takt.

– Våra marketkedjor ökade försäljningen kraftigt så snart coronakrisen hade börjat i mars, och den goda tillväxten höll i sig till slutet av året. Vi uppskattar att vår försäljning i butik ökade kraftigare än marknaden. Inom näthandeln med mat var vår tillväxt långsammare än marknadens, främst på grund av  den begränsade kapaciteten. Prismas och Sokos webbutiker utvecklades ytterst starkt. I år kommer vi att utveckla näthandeln med stormsteg, säger Hannu Krook, som övertog posten som koncernchef i SOK vid årsskiftet.

Resebransch- och förplägnadsverksamheten tappade nästan hälften av försäljningen och gick med förlust. ABC-kedjans försäljning sjönk med 15 procent, men kedjan nådde ändå ett positivt resultat. Varuhus- och fackhandelns försäljning minskade med knappt 20 procent då stadskärnorna tystnade, och affärsområdets resultat var negativt.

– Det är mycket beklagligt att coronaviruset slog knockout på det goda och framgångsrika arbetet som har pågått i åratal inom resebransch- och förplägnadsverksamheten. Vi jobbade ändå hårt och genomförde lyckade anpassningsåtgärder inom affärsområdet. Allt i allt klarade vi oss helt hyfsat.

SOK:s dotterbolag Sokotel Oy, som driver SOK:s hotellverksamhet, led särskilt svårt av bristen på affärsresande och turister i huvudstadsregionen, vilket hade betydande inverkan på SOK-koncernens resultat.

Trots coronapandemin fokuserar S-gruppen redan nu på framtiden. Totalinvesteringarna under år 2020 uppgick till hela 642 miljoner euro. I investeringspotten ingår bl.a. förnyande av 200 S-marketenheter och renoveringen av hotellnätet som fortfarande pågår. Under året öppnades två helt nya Sokos Hotell: Tripla i Helsingfors och Kupittaa i Åbo.

Det nya hållbarhetsprogrammet har kunden i fokus

S-gruppen förnyade sitt hållbarhetsprogram för åren 2021–2030. Det nya hållbarhetsprogrammet genomför S-gruppens mission: "Det bästa stället att leva på".

En förskjutning av fokus i riktning kunderna är den största förändringen. Programmet beaktar dessutom i allt högre grad naturens mångfald och hållbar användning av naturresurser. Vi hjälper kunderna att göra val som är subjektivt hälsosamma och hållbara med tanke på miljön.

– Våra ambitiösa klimatmål som vi nämnde ovan är givetvis också med. Vi strävar efter att S-gruppens egen verksamhet ska vara kolnegativ redan år 2025, betonar Hannu Krook.

Personalens tillfredsställelse på rekordnivå

Företagen i S-gruppen mäter årligen personalens trivsel, arbetsklimatet och tillfredsställelsen med ledningen och chefsarbetet. Trots  svårigheterna som coronaåret har inneburit för alla S-gruppens anställda och deras arbete, var personaltillfredsställelsen på rekordhög nivå. Resultatet nådde det högsta steget på bedömningsskalan och var betydligt högre än normen för Finland, som användes som jämförelsevärde.

Resultaten utvisar att uppskattningen för arbete inom handeln och servicebranscherna har ökat under krisen och att man upplever sitt arbete som mer betydelsefullt. Ledningen i kristid och chefsarbetet lyckades också under detta år av utmaningar. Företagen i S-gruppen kunde också göra snabba och smidiga beslut och åtgärder, såsom flytta anställda vid hotell och restauranger till handeln, där behovet av arbetskraft ökade snabbt.

– Resultatet var glädjande och bevisade, att vi klarade oss verkligt bra ur det svåra året. För det, för sin kämpaglöd och sin strålande laganda ska alla arbetsgrupper på alla våra verksamhetsställen ha ett stort tack. Vi har i dessa svåra och krävande tider lyckats ta hand om varandra och samtidigt ökat kundernas tillfredsställelse med våra tjänster, säger Hannu Krook.

S-gruppens och SOK-koncernens centrala nyckeltal 1-12/2020

S-gruppen totalt (handelslagen + SOK-koncernen) 1–12/2020):

Den momsfria detaljhandelsförsäljningen uppgick till 11 625 miljoner euro (föreg. år 11 713 milj. €).

Rörelseresultatet uppgick till 196 miljoner euro (föreg. år 345 milj. €).

Investeringarna uppgick till 642 miljoner euro (föreg. år 498 milj. euro).

Antalet ägarkunder var vid slutet av året 2 453 715 (föreg. år 2 425 167).

Handelslagen betalade ut 358 miljoner euro (341 milj. euro) i Bonus till sina medlemmar.

I genomsnitt betalades 169 euro om året till varje ägarkundshushåll, om man utom bonusarna också räknar in betalningssättsförmånen, återbäringen av överskott och räntan på insatsen.

Personalstyrkan uppgick vid slutet av året till 38 585 (föreg. år 37 764) personer. Antalet har beräknats på basis av de aktiva anställningarna.

Antalet verksamhetsställen var vid slutet av året 1 849  (föreg. år 1 854).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen) 1-12/2020:

Omsättningen (IFRS) uppgick till 7 600 miljoner euro (föreg. år 7 497 milj. euro).

Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till -3 miljoner euro (föreg. år 102 milj. euro).

Investeringarna uppgick till 94 miljoner euro (föreg. år 73 milj. euro).

Personalstyrkan var vid slutet av året 6 140 (föreg. år 6 453) personer. Antalet har beräknats på basis av de aktiva anställningarna.


Bilder: Nico Backström

Hej, vi märkte att du använder webbläsaren Internet Explorer, som inte längre stöds aktivt. För att ditt besök på vår webbplats ska gå så smidigt som möjligt, rekommenderar vi, att du börjar använda en ny webbläsare, exempelvis Google Chrome eller Mozilla Firefox.